Collecten in de maand januari 2021.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.


1 januari 2021 Steunfondsgemeenten (Gereformeerde Bond)
Uit dit fonds worden bijdragen gegeven voor het stichten of onderhouden van predikantsplaatsen. Steun wordt gegeven in de vorm van een garantiestelling voor een aantal jaren. Het doel van het Steunfonds is het verlenen van financiële support bij het stichten of instandhouding van predikantsplaatsen of evangelisaties.

3 januari 2021 Diaconie plaatselijk 

10 januari 2021 Stichting Present Bollenstreek
Bij veel kerken in Nederland groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde. Want Christus volgen betekent ook omzien naar mensen buiten de kerk die hulp goed kunnen gebruiken. En in het dienend handelen van gemeenteleden schijnt iets door van de liefde van Christus.

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? Stichting Present wil een antwoord zijn op deze vragen.

Stichting Present:
Brug tussen mensen
Stichting Present is een christelijke organisatie die de betrokkenheid van groepen uit kerken, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present wil zo de christelijke gemeenschap mogelijkheden bieden om meer present te zijn in de samenleving, door om te zien naar mensen met weinig geld, gezondheid of sociale netwerken.

17 januari 2021 Diaconie plaatselijk

24 januari 2021 Diaconie plaatselijk

31 januari 2021 Diaconie plaatselijk

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte  en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan. Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H. Gerritsen