Collecten in de maand oktober 2022.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

2 oktober 2022 Christenen voor Israël

 

De stichting Zichron Menachem is in 1990 opgericht met als doel het helpen van kinderen die aan kanker lijden, en hun families, met een allesomvattend en volledig pakket aan praktische en emotionele hulp. Gevestigd in Jeruzalem bereikt de organisatie kinderen in iedere uithoek van het land, en uit ieder etnisch, godsdienstig en sociaal milieu.

Wat doet Zichron Menachem?

De stichting Zichron Menachem is in 1990 opgericht met als doel het helpen van kinderen die aan kanker lijden en hun families, met een allesomvattend en volledig pakket aan praktische en emotionele hulp. Gevestigd in Jeruzalem bereikt de organisatie kinderen in iedere uithoek van het land, en uit ieder etnisch, godsdienstig en sociaal milieu.

Kinderen van alle leeftijden maken gebruik van de unieke faciliteiten van Zichron Menachem, inclusief dagelijkse activiteiten in ziekenhuizen, een hostel voor zieke kinderen en hun families, thuishulp en een uniek dagcentrum voor patiëntjes en hun broertjes en zusjes. Alle faciliteiten worden kosteloos aangeboden.

Het vlaggenschip van Zichron Menachem’s activiteiten zijn de drie jaarlijkse kampen (winter, lente en zomer). Gedurende deze kampen vergeten de kinderen hun angst en pijn en hernieuwen mentale en fysieke krachten.

9 oktober 2022 diaconie plaatselijk

16 oktober 2022 10:27 Rwanda

Kwetsbare gezinnen worden via voedingsprogramma’s van de kerk geholpen om beter voor zichzelf te kunnen zorgen.

 Cyangugu staat bekend als het armste deel van Rwanda. Ondervoeding of slechte voeding is een belangrijke oorzaak waardoor mensen ernstig ziek worden of zelfs sterven. De Anglicaanse Kerk helpt lokale gemeenten om voor de meest ondervoede kinderen en gezinnen te zorgen.

De Anglicaanse Kerk ziet het als haar taak om kwetsbare mensen te helpen op weg naar een betere ontwikkeling. Op verschillende plekken zijn daarom voedingsprogramma’s opgezet. Twee keer per week krijgen vooral jonge kinderen, maar soms ook volwassenen een gezonde maaltijd of een beker voedzame pap aangeboden. Ook worden moeders getraind hoe ze beter voor hun gezin kunnen zorgen. Er wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding, verbouwen van groenten, dagelijks hygiëne en de omgang met kinderen. Na drie maanden worden de deelnemers gewogen. Als kinderen in de groene zone zitten, kan een ander kind weer deelnemen aan het programma.

De lokale kerk voert het programma uit. De dominee is meestal aanwezig en bidt voor de mensen. Gemeenteleden helpen bij het klaarmaken van de maaltijd. Het Evangelie wordt op een praktische manier uitgelegd en voorgeleefd. Dat maakt het voedingsprogramma van de kerk bijzonder; de liefde van God wordt concreet zichtbaar en het verandert de samenleving.

Het persoonlijke verhaal van…

Desiré (6 jaar) komt al ruim een jaar twee keer per week met zijn moeder naar het voedselprogramma. Hij is verstandelijk beperkt en kan niet spreken. Daarom kreeg hij weinig aandacht van mensen om hem heen. Hij raakte zeer ernstig ondervoed. Zijn moeder dacht dat hij niets waard was vanwege zijn handicap en schaamde zich eigenlijk een beetje voor haar zoontje. Niemand sprak tegen hem of gaf hem een knuffel. Wel kreeg hij veel klappen als hij niet deed wat van hem werd verwacht. Hoewel de moeder van Desiré het nog steeds lastig vindt, heeft ze geleerd om tegen haar zoon te praten en om hem af en toe een liefdevolle aai over z’n bol te geven. Een jaar lang ging Desiré fysiek eigenlijk achteruit. Maar sinds kort gaat het de goede kant op en groeit hij weer.

23 oktober 2022 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.

Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid.

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.

Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten.

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden –of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

30 oktober 2022 diaconie plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk en wereldwijd.
Wij willen u vragen het werk van de diaconieën financieel te blijven steunen en in uw voorbede te blijven gedenken.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.


Namens de diaconie