Collecten in de maand september 2018.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

2 september 2018 Diaconie plaatselijk

9 september 2018 Diaconie plaatselijk

16 september 2018 Diaconie plaatselijk

23 september 2018 Diaconie plaatselijk

30 september Vluchtelingenhulp Istanboel

In de periode 2010 - 2012 woonde ik in Istanbul, Turkije. Ik raakte toen als vrijwilliger betrokken bij de vluchtelingenhulp van de gezamenlijke kerken aldaar. Een unieke samenwerking, die nu al 25 jaar bestaat.
Vanwege beperkte toegang tot gezondheidszorg en sociale hulp is het leven van asielzoekers en migranten in Turkije niet gemakkelijk. De hulp van de kerken is gericht op het verlichten van de elementaire basisbehoeftes, zoals ondersteuning met voedsel, onderdak, urgente medische hulp (met name aan zwangere vrouwen) en onderwijs aan kinderen.
De opbrengst zal besteed worden aan voedselcoupons om de meest kwetsbare families te ondersteunen. (Wim Blokhuis)

Diaconaal werk plaatselijk en wereldwijd.

Wij willen u vragen het werk van de diaconieën financieel te blijven steunen en in uw voorbede te blijven gedenken.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H.Gerritsen