Collecten in de maand mei 2022.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

1 mei 2022 Diaconie plaatselijk

8 mei 2022 10:27 NOODHULP aan Venezolaanse vluchtelingen

‘Somos Diáconos’

NOODHULP aan Venezolaanse vluchtelingen

 

 

 

 

Op zondag 8 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

Ruim 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela hebben hun toevlucht genomen tot buurland Colombia. Velen van hen leven daar in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische hulp.

Antonio is één van de Venezolanen die, als gevolg van de instabiele politieke en economische situatie, samen met zijn vrouw Ana en zoon Matias zijn vaderland heeft moeten verlaten. Hij vertelt: “Wij zijn allebei goed opgeleid, maar konden door de dictatuur geen werk meer krijgen. Wij konden daardoor niet meer rondkomen en kregen bovendien geen toegang meer tot gezondheidszorg. Op een gegeven moment moesten wij vluchten naar Colombia. Een goede baan vinden is daar onmogelijk voor ons en we kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. De situatie lijkt daardoor uitzichtloos. Maar we zijn erg dankbaar voor de hulp van de presbyteriaanse kerk. Zij geven ons boodschappen, maar zoeken ons ook op, omarmen ons en bidden voor ons. Als jong gezin leven wij nu in moeilijke omstandigheden. En we weten dat we niet de enige familie zijn in nood, er zijn er velen zoals wij. Maar we blijven volhouden en vertrouwen op onze God.”

De GZB wil de kerk in Colombia steunen in haar initiatieven om kwetsbare mensen als Antonio en zijn gezin te helpen. Er is hiervoor op korte termijn € 47.500 nodig. 

  • Voor 50 euro krijgt een gezin van 4 personen voor een week boodschappen. Voor 100 euro kan voor hen een maand huur worden betaald.
  • Een goede deken om een vluchteling de koude nacht te kunnen laten doorkomen kost 20 euro. 

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27, o.v.v. CO.N.101 - Venezolaanse vluchtelingen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl/noodhulp-venezolaanse-vluchtelingen/

Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

15 mei 2022 Hart voor Homo’s

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. We willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Beleid
Hart van Homo’s wil informatie geven en steun bieden aan christen-jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een vriendschap kunnen aan de orde komen.

Wij willen een plek bieden waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel. Ook willen wij laten zien dat en hoe het mogelijk is om als homo – ook zonder seksuele relatie – een goed en vervuld leven te leiden.

De stichting wil een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor hen die als christen recht willen doen aan hun eigen homo-zijn. Dit betekent concreet dat wanneer een jongere nog niet weet welke weg hij/zij wil gaan, het werk van de stichting erop gericht is steun te bieden tijdens deze zoektocht, zonder daarin een keuze af te dwingen.

Activiteiten
Om de doelstelling van de stichting en het beleid te realiseren, bieden we onder andere (e-)coaching, onderwijs, trainingen, advisering, toerusting en (het helpen opzetten van) bijbelstudiegroepen.

22 mei 2022 Diaconie plaatselijk

26 mei 2022 Diaconie plaatselijk

29 mei 2022 De Brug Katwijk

Wat is De Brug
De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. We bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen hebben we een luisterend oor. We bieden uitgebreide professionele hulpverlening op maat; van inloophuis, woonbegeleiding, behandeling tot begeleid zelfstandig wonen in ons woonhuis. Wij vinden het van belang dat u snel geholpen kunt worden. Het streven is dat het intakegesprek 2 weken na de aanmelding plaatsvindt. Dit is van meerdere factoren afhankelijk.

Veel verslaafden hebben dankzij De Brug hun verleden achter zich kunnen laten en een nieuw leven weten op te bouwen. De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.
De Brug Midden-Nederland is een organisatie op het gebied van verslavingszorg. De hoofdlocatie is Katwijk.  Hiernaast zijn er buitenpoliklinieken in Alphen aan den Rijn, Amsterdam en Gouda.
Iedereen kan bij De Brug terecht, ongeacht welke verslaving, godsdienst of afkomst. Bij De Brug is een professioneel team werkzaam bestaand uit o.a. maatschappelijk werkers, spv-er woonbegeleiders, verpleegkundige, psychologen, psychotherapeut en een psychiater.

Zij worden ondersteund door ruim 140 vrijwilligers. De medewerkers van De Brug geloven dat de Bijbel Gods geïnspireerd, onfeilbaar Woord is. Ze aanvaarden Jezus Christus als Gods Zoon en als de enige weg tot behoud. In navolging van Hem zetten zij zich in voor verslaafden. 

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan. 
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Namens de diaconie,
H. Gerritsen