In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van enkele collecten voor de komende maand.

3 maart 2019 | Diaconie plaatselijk

10 maart 2019 | 1e zondag 40 dagen tijd

GZB-voorjaarscollecte Theologische opleiding in Rwanda

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Ondertussen is er veel veranderd en is het land volop in ontwikkeling. Rwanda wil graag een voorbeeldland zijn in de regio. Opvallend is het hoge percentage jongeren. Maar liefst 76 procent van de bevolking is jonger dan 35 jaar! De kerk wil hen bereiken met de boodschap van Gods liefde. Dat kan niet zonder goed opgeleide predikanten en kerkleiders!
Met de GZB-voorjaarscollecte vragen we daarom steun voor het theologisch onderwijs van de Anglicaanse Kerk in Rwanda. Helpt u mee? Geef aan de collecte op DATUM of maak uw gift over op NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘voorjaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
Zie voor meer informatie www.gzb.nl/rwanda

13 maart 2019 | Biddag van gewas en arbeid

Stichting ZOA

Collecte Noodhulp ZOA
De collecte op biddag 13 maart is bestemd voor het werk van stichting ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen zij door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Zij bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten zij zich er voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Hongersnood en rampen
Jemen, Zuid-Soedan, Syrië... Drie voorbeelden van plekken in de wereld waar op dit moment zo’n groot tekort aan voedsel is, dat hongersnood dreigt. Hulp is nú nodig. ZOA wil daarom in actie komen door voedselpakketten uit te delen aan getroffen gezinnen.
Hevige regenval en aardbevingen in Azië. Het is niet de eerste keer dat dit voorkomt, vaak hebben gezinnen al vaker het nodige meegemaakt. Door het tekort aan een goed onderkomen, water en voedsel staan ze al weer voor een probleem. Want hoe geef je je kinderen wamte, beschutting en te eten als er niets meer is?
In al deze situaties zijn de ZOA-hulpverleners ter plaatse en staan klaar om te helpen. Met uw gift kunnen zij gezinnen in nood helpen met bijvoorbeeld een goed gevuld voedselpakket, dat onder andere bloem, olie, rijst en kidneybonen bevat. Helpt u mee om zoveel mogelijk gezinnen helpen?
Onze diaconie steunt het werk van ZOA van harte, graag bevelen wij deze collecte bij u aan.
Zie voor meer informatie www.zoa.nl

17 maart 2019| 2e zondag 40 dagen tijd

Project 10 27 - diaconale en pastorale hulp migranten

Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. Veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als de kerk hun nieuwe familie wordt, nemen ze die zorgen en problemen mee. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk hen helpt op een nieuwe weg.
Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen.
Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden.
De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

G.heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.
H. is een oudere man van Marokkaanse achtergrond. Hij raakte verslaafd, zijn huwelijk eindigde en ook twee zoons gingen op het verkeerde pad. Toen zijn dochter tot geloof in Jezus kwam en zich liet dopen, zag hij hoe haar leven in positieve zin veranderde. Hij nam contact op met Evangelie & Moslims omdat hij deze Jezus ook wilde leren kennen. De medewerkers van Evangelie & Moslims zochten hem op en brachten hem met plaatselijke christenen in contact die hem ondersteunden om op een nieuw spoor te komen.

Voor meer informatie zie https://www.project1027.nl/project/hulp-migranten/

24 maart 2019 | 3e zondag 40 dagen tijd

Diaconie plaatselijk

31 maart 2019 | 4e zondag 40 dagen tijd

Diaconie plaatselijk

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,

H. Gerritsen