In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand. 

4 augustus 2019 Diaconie plaatselijk 

11 augustus 2019 Collecte voor het Werelddiaconaat

OOG VOOR KWETSBARE MENSEN IN COLOMBIA
Op zondag 11 augustus a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving van Colombia. 

De christelijke gemeenten in Colombia staan midden in het leven en hebben oog voor de meest kwetsbaren. Een aantal van hen zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen: activiteiten voor kinderen, de allerarmsten en zwervers.

Colombia werd jarenlang geteisterd door interne conflicten. De kerk ziet dat er in de samenleving nog steeds van alles aan de hand is. Er zijn problemen als armoede, werkeloosheid, conflictsituaties, vluchtelingen, onveiligheid, enz. 

De kerk probeert ‘present’ te zijn en heeft zo’n 30 diaconale projecten, zoals naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek, douches en persoonlijke aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen.

Hulpverleners gaan de straat op met douchecabines om mensen die op straat leven de  mogelijkheid te bieden zich te douchen. Ook wordt voor zwervers kleding ingezameld. Een van hen kreeg daardoor zo’n positieve impuls dat hij weer naar zijn gezin is teruggekeerd.

Deze mensen kunnen uw en jouw steun goed gebruiken.
Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27 o.v.v. CO.1.106 – Voedselprogramma Rwanda. Hartelijk dank!
Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/project/ colombia-kwetsbare-mensen.

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

18 augustus 2019 Diaconie plaatselijk

25 augustus 2019 GZB – Zomercollecte: Verspreid het Evangelie in de afgelegen Himalaya, Nepal.

Arjun maakt regelmatig lange trektochten door de bergen van de Himalaya. Niet omdat hij dat zo mooi vindt, maar omdat hij het Evangelie wilt verspreiden. De kleine dorpen in de Himalaya zijn meestal alleen te voet bereikbaar zijn. De mensen die er wonen zijn vaak Hindoe en vinden weinig hoop in hun geloof. Maar het werk van Arjun wordt gezegend! Mensen komen tot geloof en vinden hoop in Christus.

Helpt u mee het belangrijke evangelisatie werk in Nepal voort te zetten? Geef tijdens de zomercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘zomercollecte’. Alvast heel hartelijk dank!

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Nepal: www.gzb.nl/nepal

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H. Gerritsen