Collecten in de maand februari 2018.
In het volgende overzicht willen we een samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

4 februari 2018 10 27 Wereld diaconaat Rwanda
Gezondheidszorg voor allerarmsten in Rwanda


Op zondag 4 februari a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor gezondheidszorg onder de allerarmsten in Rwanda. 

Rwanda is, na de genocide in 1994, volop in ontwikkeling. Een groot deel van de gezondheids-voorzieningen wordt ondersteund door kerken. Zo ook het Health Centre in Cyangugu. Hier komen elke maand zo’n 2.500 patiënten. Aanpassingen zijn noodzakelijk om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor de allerarmsten. 

Door de armoede kunnen velen de medische zorg niet betalen. Toch wil de kliniek graag helpen. Een financieel steunfonds is onmisbaar. Het is bovendien niet eenvoudig om als patiënt naar de kliniek te komen. De afstand is vaak te groot en de reiskosten zijn te hoog. Daarom gaan hulpverleners ook naar de mensen toe. Verder is het gebouw en zijn de faciliteiten aan een opknapbeurt toe.
Samen met u en jou maken we gezondheidszorg voor de allerarmsten in Rwanda mogelijk.

Pastor Bertha is dankbaar voor de aandacht van het gezondheidscentrum voor de vele arme mensen: “Voor hen is het leven erg zwaar. Maar door deze aandacht is er hoop in een moeilijk bestaan.”

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v. RW.2.007 - Gezondheidszorg Rwanda. Hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/rwanda-gezondheidszorg-kliniek/  

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

11 februari 2018 Diaconie plaatselijk

18 februari 2018 Stichting Kuria
De laatste fase van het leven en het stervensproces van veel mensen vinden plaats in een omgeving die zij zelf niet hebben gekozen. Vaak is dat een ziekenhuis of verpleeghuis. Terwijl velen de laatste levensfase juist thuis, in de meest vertrouwde omgeving, willen doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet kunnen bieden. In deze situaties kan stichting Kuria een alternatief zijn door het bieden van palliatieve zorg, begeleiding en ondersteuning in haar hospice aan het Valeriusplein in Amsterdam. Menselijk, met persoonlijke aandacht en goede medische zorg. In alle opzichten professioneel. www.kuria.nl

25 februari GZB Voorjaarscollecte
Steun geheime studenten in het Midden-Oosten
Stel u wilt zich extra verdiepen in de Bijbel of u wilt een dienende rol in de kerk vervullen, wat doet u dan? U volgt een studie of een cursus om kennis op te doen en vaardigheden te leren. Maar wat als juist het volgen van een theologische studie, gevaarlijk is. Wat dan? In het Midden-Oosten heeft een theologische academie een online bijbelstudie ontwikkeld. Zo kunnen mensen gewoon thuis aan de slag en worden ze, zonder dat ze gevaar lopen, toegerust en opgeleid tot goede kerkelijke leiders. En die zijn hard nodig.

In het Midden-Oosten wordt de kerk van binnen en buiten bedreigd. Mensen vluchten of kiezen ervoor om naar een veiligere plek te gaan. Toch komen er ook in de Arabische wereld iedere dag nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om een gemeente te hebben waarin zij worden bemoedigd en gevormd.

De GZB steunt enkele van deze studenten om de kerk in het Midden-Oosten te versterken. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Voorjaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.

Het thema van de GZB dag is: “Laat je Zien”. U bent van harte uitgenodigd op 17 maart in Barneveld D.V.

Vergeet u niet aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H.Gerritsen