Collecten in de maand juni 2023
In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 4 juni | De Brug - Katwijk
Deze organisatie ondersteunt mensen in kwetsbare situaties en biedt hulp op verschillende gebieden, zoals huisvesting, financiën en sociale contacten.
Voor meer info zie https://www.debrughelpt.nl/

Zondag 11 juni & 18 juni | Diaconie plaatselijk
De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen in en buiten de kerk, zowel dichtbij als ver weg. In de diaconie zijn drie werkgroepen actief die zich met de verschillende facetten van het werk bezighouden.

Zondag 25 juni | Project 10 27 - Werelddiaconaat Albanië
Op zondag 25 juni wordt er speciale aandacht besteed aan het werelddiaconaat in Albanië. Deze diaconale inzet richt zich op het ondersteunen van projecten en initiatieven die de levensomstandigheden verbeteren en de kwetsbare bevolking in Albanië helpen.
Voor meer info zie https://www.project1027.nl/

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte  en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Gert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.