Collecten in de maand november 2018.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.  

4 november GZB Najaarszendingscollecte
Predikanten en kerkelijk werkers in Azië

De Filipijnen, een land met meer dan 7.000 eilanden en een prachtige natuur.
Maar ook een land waar regelmatig natuurrampen plaatsvinden, zoals aardbevingen, tyfoons en vulkaanuitbarstingen.Het grootste deel van de bevolking is rooms-katholiek, maar dat is vaak alleen in naam. Samen met de ABCCOP – een alliantie van bijbelgetrouwe christelijke gemeenten – steunt de GZB initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten. In één jaar tijd zijn er maar liefst 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Het werk wordt gezegend!
Met zo’n grote toename van kerken groeit ook de vraag naar predikanten en kerkelijk werkers. Iljo de Keizer, zendingswerker op de Filipijnen, is coördinator van het theologisch onderwijs op de Filipijnen. Daarnaast coacht ze toekomstige predikanten tijdens hun studie en de eerste jaren daarna.
De GZB steunt het werk op de Filipijnen om nieuwe gemeenten te stichten en kerkelijk werkers op te leiden. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Najaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
Zie voor meer informatie over het werk van de GZB www.gzb.nl

7 november Dankdag Stichting HOE

Noodhulpactie voor Romakinderen na afbranden school in Oekraïne
Stichting HOE start een noodhulpactie voor Romakinderen in het dorp Nagydobrony (Oekraïne). Op zondag 15 juli 2018 heeft een grote brand gewoed in de Roma school/kerk. Daarbij zijn de twee klaslokalen afgebrand en de kerkzaal zwaar beschadigd. Inmiddels is er een noodlocatie, maar er is geen schoolmateriaal beschikbaar om de kinderen adequaat les te kunnen geven. Er is minstens 5.000 euro nodig.

Het zag er in eerste instantie naar uit dat de Romakinderen niet meer naar school zouden kunnen dit jaar, maar sinds 20 september is er door de Romagemeenschap een noodvoorziening gecreëerd. Tijdens een werkbezoek enkele weken geleden kon reeds een bedrag voor deze noodvoorziening overhandigd worden. Er zijn tafels en stoelen geplaatst. De veertig kinderen gaan nu in twee shifts per dag naar school.

Coördinator Oekraïne, Jaap van der Ham: “Helaas ontbreekt het verder aan alles. Er is geen schoolmateriaal, zoals pennen en schriften. Schoolboeken moeten opnieuw worden aangeschaft. Voor de maaltijden die verschaft worden, zijn servies en bestek nodig. Een computer in het lokaal is zeer gewenst, alsook een printer en kopieerapparaat. De winter is in aantocht en het verwarmen van de lokalen met een houtkachel brengt ook de nodige kosten met zich mee. Er is in eerste instantie 5.000 euro nodig.” De HOE wil ervoor zorgen dat per 1 november 2018 de kinderen adequaat les kunnen krijgen.

De school is van belang voor Romakinderen die door slechte sociale omstandigheden geen mogelijkheden hebben naar een gewone basisschool te gaan. Doordat er aandacht en zorg is bieden de onderwijzers toekomstperspectief aan deze kinderen. Juist op deze plek krijgen de kinderen nieuwe kansen. Het Evangelie kan op deze school worden doorgegeven en er zijn mogelijkheden gecreëerd om de kinderen beter in het reguliere staatsonderwijs in te passen.

11 november Geloven in Spangen

Oog voor elkaar in Rotterdam-West
Op zondag 11 november a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in Nederland: het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Project 10 27 werkt hiervoor samen met de IZB.
De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar.
De mensen van de gemeente in Spangen vormen samen een veelkleurige groep. Rijk en arm ontmoeten elkaar. Ze geloven in de wijk en willen zich met Woord én daad inzetten voor de ander die geliefd is door God.
GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)tuinieren. Onderlinge relaties staan centraal.
Jaarlijks is voor deze activiteiten € 25.000,- nodig. 

Fatimah is een jonge moeder van Marokkaanse komaf. Ze had nauwelijks contacten, sprak de Nederlandse taal slecht en verveelde zich.
Dit veranderde toen ze naar het Wijkontbijt ging.
Fatimah werkt nu actief mee en zegt trots: “Ik kan en mag helemaal mezelf zijn en geniet van de andere mensen om me heen.”
Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27, o.v.v. NL.2.301 - Geloven in Spangen. Hartelijk dank!
Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/oog-voor-elkaar-spangen-rotterdam-west/

18 november 2018 Diaconie plaatselijk

25 november 2018 Diaconie plaatselijk

Diaconaal werk plaatselijk en wereldwijd.
Wij willen u vragen het werk van de diaconieën financieel te blijven steunen en in uw voorbede te blijven gedenken.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H.Gerritsen