In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand. 

7 juni 2020 Vluchtelingenhulp Istanbul

Namens de kerken in Istanbul moet ik de hartelijke dank overbrengen voor de steun van de PKN Noordwijk aan het vluchtelingen project.
Het afgelopen jaar werd onze financiële bijdrage via de diaconie gebruikt voor de ondersteuning met voedselcoupons voor de meest kwetsbare families onder vluchtelingen in Istanbul. Ruim 150 families ontvingen tijdelijk voedselcoupons waarvan 48 van hen voor het eerst in contact kwamen met dit kerkelijk project. Verder bieden de kerken urgente medische hulp aan met name zwangere vrouwen, hulp bij sociale noden en onderwijs aan kinderen.
Het bestuur van het project dankt onze gemeente voor onze trouwe steun aan het project en het onder de aandacht brengen van de vluchtelingen noden.
Alle gebeden voor hun werk , speciaal in deze Corona tijd, ervaren zij als een warm geschenk.
Op dit moment is niet bekend wanneer het vluchtelingencentrum in Istanbul weer open kan, maar de noden zullen erg groot zijn. De kerken hopen zodra het werk weer hervat kan worden alle cliënten met voedselbronnen te kunnen ondersteunen om daarmee een steentje bij te dragen aan het verlichten van hun noden.
Zondag 7 juni collecteren we opnieuw voor het vluchtelingen project van de gezamenlijke kerken in Istanbul. Van harte aanbevolen.
Wim Blokhuis

14 juni 2020 Voedselbank
Bij Voedselbank werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen ons goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks hebben ze veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort.
Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

21 juni 2020 10 27 Egypte Verbetering levensomstandigheden van arme mensen
In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen.

BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig.

Het verhaal van…
Een medewerker van BLESS: “Door onze beroepstrainingen hebben veel meisjes kappers- en naaivaardigheden geleerd. Velen van hen hebben inmiddels zelf al een project opgestart of een baan gevonden. Zelfs degenen die nog niet aan het werk zijn, hebben veel baat gehad bij het programma. Een deelneemster: ‘De training heeft ons geleerd om goed te zorgen voor onze eigen hygiëne, uiterlijk en huishouden.’”

Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

28 juni 2020 De Herberg Oosterbeek

Pastoraat
Waar normaal gesproken gasten in ons midden verblijven en letterlijk afstand nemen van de woon/werksituatie, vraagt deze tijd om een andere wijze van invulling geven aan onze missie. Een tijdelijk huis kunnen we momenteel helaas niet bieden, maar een geestelijk huis, een plek om even wat beschutting te zoeken tijdens de storm wel.

Voor wie?
Voor mensen die te maken hebben met:

  • Eenzaamheid – Als je alleen bent, kan dat betekenen dat je (bijna) niemand meer ziet of spreekt. Als Herberg willen we je telefonisch ondersteunen.
  • Overbelasting – Misschien liep je al op je tenen. Nu gaat de problematiek waar je mee te maken hebt nog meer opspelen: bezorgdheid, spanning, angst, paniek… We luisteren graag naar je verhaal en denken met je mee.
  • Spanning in huwelijk of gezin – Echtparen en gezinnen zitten veel meer dan anders ‘op elkaars lip’. De spanning loopt op. Hoe houd je het vol met elkaar? Praat er over!
  • Spanning betreffende het werk – Is er voldoende werk voor mijn werknemers? Behoud ik mijn baan? Hoe houd ik het thuiswerken vol?
  • Wegvallen van thuiszorg en hulpverlening – Hulpverleners die steun bieden en structuur in de dag brengen, vallen weg. Afspraken gaan niet door. We luisteren graag naar uw verhaal.
  • Verlies van structuur – Dingen die normaal gesproken structuur geven aan je dagelijks leven – werk, school, vrijetijdsbesteding – vallen weg. Dat is niet goed voor lichaam en geest. We willen met je meedenken hoe je de structuur vast kunt houden.
  • Pastorale vragen – juist in deze tijd komen vragen pover leven en dood en de zin van het leven naar boven. Het gemis van kerkdiensten, samen zingen en gebed wordt gevoeld. Er is tijd om de existentiële vragen die er zijn aan te kijken. We luisteren graag naar je.

Door telefonische pastorale hulpverlening aan te bieden willen we beschikbaar zijn om deze vreemde, chaotische en soms beangstigende periode door te komen. Onze specifieke kennis en ervaring willen we graag inzetten om mensen een steuntje in de rug te bieden, op de been te houden en te bemoedigen.

Praktisch
De werkwijze is als volgt: op werkdagen is er telefonisch spreekuur van 9.00 – 10.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur. Met mensen die zich aanmelden voor een traject van drie of zes weken, maken we een afspraak voor een aparte telefonische intake. Met die intake kijken we of telefonische begeleiding een optie is. Wanneer een traject wordt gestart, maken we afspraken voor de momenten waarop we telefonisch contact zullen leggen.

Diaconaal werk plaatselijk en wereldwijd.
Wij willen u vragen het werk van de diaconieën financieel te blijven steunen en in uw voorbede te blijven gedenken.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Namens de diaconie,
H. Gerritsen