Collecten in de maand april 2018.
In het volgende overzicht willen we een samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

1 april 2018, Eerste Paasdag Diaconie plaatselijk

2 april 2018, Tweede Paasdag GZB Missionair
Op zaterdag naar de zondagsschool
Zaterdag is de enige vrije dag in Nepal. Dit is dan ook de dag dat er kerkdiensten plaatsvinden. De zondagsschool in Nepal is dus eigenlijk de ‘zaterdagschool’. De meeste mensen in Nepal zijn hindoe. Het is niet altijd makkelijk om christen te zijn, vaak worden christenen verstoten.

Aandacht voor kinderen
Toch is de kerk van Nepal een van de snelst groeiende kerken ter wereld. Het is belangrijk dat er binnen de kerken ook aandacht is voor kinderen. Daarom ontwikkelt de GZB samen met partnerorganisaties zondagsschoolmateriaal. In de trainingen leren jeugdwerkleiders over de ontwikkeling van een kind, hoe je een bijbelverhaal vertelt en dat creatief verwerkt.

Speelse manier
Eén van die jeugdwerkleiders is Ayub Sunuwar. Hij volgde een training en is erg enthousiast. Ayub: ‘De training heeft me erg geholpen om mijn lessen in te vullen. Het is belangrijk om de kinderen op een speelse manier te betrekken, bijvoorbeeld door het zingen van liedjes. Wanneer ik de les goed voorbereid, wordt het voor de kinderen leuker om te leren over Gods Woord! Ik ben erg dankbaar dat ik deze training heb kunnen volgen.’

Help mee en spaar voor:
Verdiepingstraining jeugdwerkleiders: € 16 per persoon
Handleiding voor 100 jeugdwerkleiders: € 130
Vier kinderprogramma’s voor 200 kinderen: € 200
Bij de welkomsttafel ligt een kleurplaat hierover.

8 april 2018 De Brug Katwijk
Wat is De Brug De Brug stelt zich ten doel hulp, advies, behandeling en opvang te verlenen aan verslaafden. Ook wordt voorlichting, behandeling en begeleiding geboden aan ouders/partners en familieleden De Brug Midden-Nederland is een organisatie op het gebied van verslavingszorg. De hoofdlocatie is Katwijk.  Hiernaast zijn er buitenpoliklinieken in Alphen aan den Rijn, Amsterdam en Gouda. Iedereen kan bij De Brug terecht, ongeacht welke verslaving, godsdienst of afkomst. Bij De Brug is een professioneel team werkzaam bestaand uit o.a. maatschappelijk werkers, spv-er woonbegeleiders, verpleegkundige, psychologen, psychotherapeut en een psychiater.
Zij worden ondersteund door ruim 140 vrijwilligers. De medewerkers van De Brug geloven dat de Bijbel Gods geïnspireerd, onfeilbaar Woord is. Ze aanvaarden Jezus Christus als Gods Zoon en als de enige weg tot behoud. In navolging van Hem zetten zij zich in voor verslaafden.

15 april 2018 Diaconie plaatselijk

22 april 2018 10 27 Werelddiaconaat Colombia
Projectdetails
In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn.

Meer details
Zo’n 3 miljoen Colombianen sloegen de afgelopen jaren op de vlucht. Weg van de moorden, ontvoeringen, afpersing en seksueel geweld. Weg van de guerrillastrijd. Noodgedwongen hun heil zoekend in sloppenwijken aan de rand van de hoofdstad, Bogota. Gelukkig is er sinds 2016 vrede, maar het leven is de sloppenwijken ziet er nog altijd niet erg rooskleurig uit.
Duizenden kinderen groeien op in grote armoede of leven zelfs op straat. De Presbyteriaanse Kerk van Colombia, waarmee de GZB al jarenlang een goede relatie heeft, trekt zich het lot van deze kinderen aan. De kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben nogal eens te maken met geweld en verslaving. In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá is er opvang geregeld waar de kinderen na schooltijd terecht kunnen.
Een van die wijken heet Los Alpes. Ds. Germán Suárez is hier een aantal jaren geleden begonnen met een opvangplek voor de kinderen in de wijk. Kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden. Ook krijgen ze thuis vaak slechte en eenzijdige voeding. Om de kinderen uit deze negatieve spiraal te halen biedt de kerk een plek voor ze waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en de kinderen ook een gezonde maaltijd krijgen.
De kinderen genieten van de verschillende activiteiten zoals sport, spel en muziek, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar ze het evangelie horen en waar Gods liefde wordt gedeeld.
Zonder de opvang door de kerk zouden kinderen op straat terecht komen en lopen zij groot risico om in de criminaliteit te belanden.

Het verhaal van…
Ángelo is zes jaar oud en woont met zijn ouders en zijn jongere broer op een helling van de berg in de wijk Los Alpes. Het huis is een eenvoudige geïmproviseerde woning met golfplaten en allerlei andere materialen die ze konden vinden om te hergebruiken. Eigenlijk is het gewoon een krot waar het gevaarlijk is om te wonen. De ouders van Angelo werken als vuilophalers. Ze zoeken bijvoorbeeld plastic en blikjes wat ze kunnen verkopen aan recyclingbedrijfjes. Op deze manier proberen de ouders voor de jongens te zorgen. Angelo gaat naar school, maar om daar te komen moet hij een moeilijke steile en gevaarlijke weg afleggen. Vaak komt hij op school aan met een lege maag. In het centrum van Los Alpes kan hij een maaltijd krijgen, voetbal spelen en krijgt hij hulp bij zijn huiswerk.

 29 april 2018 Voedselbank Bollenstreek
Bij Voedselbank werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen ons goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks hebben we veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort.
Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H.Gerritsen