Collecten in de maanden juli en augustus 2018

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maanden.

1 juli 2018 | Diaconie plaatselijk

8 juli 2018 | Diaconie plaatselijk

15 juli 2018 | Nieuw Hydepark
Steunfonds
Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen. 
Voor meer informatie zie www.hetvakantiebureau.nl

22 juli 2018 | Diaconie plaatselijk

29 juli 2018 | Diaconie plaatselijk

5 augustus 2018 | Diaconie plaatselijk

12 augustus 2018 | GZB Zomerzendingscollecte
Gemeente stichting in Europa
Vul de leegte op in Europa

Landen die zo dichtbij zijn maar waar de nood erg groot is. Met name de geestelijke nood is groeiend in ons continent Europa. Neem bijvoorbeeld Oost-Duitsland. Vraag je daar op straat aan iemand of zij in God gelooft dan kan je dit verwachten: “Ah nein, ich bin ganz normal.”.

Dit beeld is ontstaan in de tijd van de Sovjet Unie. Propaganda en strenge regels omtrent religie hebben de mensen afgeschrikt in God te geloven. En nu, decennia later is dat vaak nog steeds het geval. Daarom zijn Gerrit en Jorine naar Rostock-Evershagen vertrokken. Ze hebben zich de geestelijke nood aangetrokken en willen laten zien dat het “ganz normal” is om in God te geloven!

Hoe ze dat laten zien? Door middel van een straatcafé waar zichtbaar wordt dat gastvrijheid en vriendelijkheid hand in hand gaan met geloven. Ze bieden mensen gratis koffie aan en praten met de buurtbewoners. Zo ontstaan er soms prachtige ontmoetingen. Bijvoorbeeld met Uwe. Een man die aan alcohol verslaafd is om hij de grip op het leven heeft verloren. Na een goed gesprek vraagt hij: “Kan ik niet iets voor jullie doen in het straatcafé? Dan heb ik een reden om dinsdag nuchter te blijven, zodat ik woensdag kan helpen!”.

De GZB steunt de zendingswerkers die het Evangelie opnieuw in Europa brengen. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Zomercollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
Voor meer informatie zie www.gzb.nl

19 augustus 2018 | Diaconie plaatselijk

26 augustus 2018 | Stichting Ontmoeting
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om een persoon in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen, om grip te krijgen of te houden op zijn problemen (stabilisatie) of hem te leren zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.

Hulp verlenen: het aangaan van een relatie van waaruit de hulpverlener een persoon kan stimuleren, uitdagen, leren, trainen, adviseren, begeleiden en confronteren om hem resultaten te laten behalen die hem ten goede komen en hem vaardig(er) maken zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.

Professionele hulp is hulp die verleend wordt door een professionele beroepskracht. Deze beroepskracht bezit theoretische, empirische, procedurele, praktijk en persoonlijke kennis en kan deze omzetten in vaardigheden binnen het hulpverleningsproces.

Uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt
Gaande het proces worden de meest prangende behoeften vervuld en komen er vaak andere (latent aanwezige) behoeften naar boven. Ontmoeting wil, voor zover zij daar de competentie voor heeft, professioneel aan die behoeften tegemoet komen en anders zorgt zij voor een passende doorverwijzing. Het hulpaanbod binnen Ontmoeting wordt begrensd door de mogelijkheden en de wensen van de cliënt enerzijds en de competentie van de hulpverleners anderzijds.
Voor meer informatie zie www.ontmoeting.org

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,
H.Gerritsen