Collecten in de maand april 2024

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 7 april | Bloemengroet
Zo had ik opeens een diepgaand gesprek met iemand die ik eerst alleen maar vaag van gezicht kende...
Een belangrijke pijler van het kerkenwerk is het omzien naar mensen. Dat wordt binnen de kerk ook wel pastoraat genoemd. De opbrengst van deze collecte wordt besteed aan het wekelijks aanschaffen van bloemen die tijdens de dienst op de kerktafel staan. Ze worden na de dienst met een groet van de protestantse gemeente bij gemeenteleden gebracht. Het is goed om op deze manier contact met iemand te maken en te houden.

Zondag 14 april | KIA voor Rwanda
Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Zondag 21 april | De Hoop
Vrienden van de Hoop: Elk mens is waardevol!
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen zij hen, onder andere door geld in te zamelen voor het werk dat niet wordt vergoed. Steun de cliënten van De Hoop! Met uw gift helpt De Hoop mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan, om een nieuw begin te maken.

Zondag 28 april | Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te ver-groten, werken de voedselbanken ook samen met lokale instanties die hen helpt om weer op eigen benen te staan, want voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Mede door uw steun konden wij vanuit de protestantse kerk Noordwijk de voedselbank-cadeaubonnen overhandigen. Deze werden meegegeven aan huishoudens met kinderen. We hebben die gezinnen daar heel blij mee kunnen maken.

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus