Koffiedrinken na de morgendienst

Voor het onderlinge contact drinken wij na afloop van de ochtenddiensten van tijd tot tijd met elkaar koffie/thee/fris. Dit doen we in de hal. U of jij bent hartelijk welkom, in het bijzonder gasten. Een goede gelegenheid voor nadere kennismaking.
Zie: rooster koffieschenken.

Heilig Avondmaal

Eén keer in de drie maanden wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. Er is samenhang in de diensten rond dit sacrament. In de drie diensten (voorbereiding, viering en dankzegging) wordt steeds gezocht naar één passend Bijbelgedeelte. Zie de agenda voor het eerstvolgende avondmaal.

Kinderoppas / crèche

Op zondagochtend is er gelegenheid uw kind(eren) naar de crèche te brengen.
Ook tijdens bijzondere diensten is er oppas. Dit wordt meegedeeld in het overzicht van de kerkdiensten. Info: Nienke de Vries. Zie: rooster crèche.

Oppas+

Elke zondagmorgen wordt er een verhaal verteld voor kinderen uit de groepen 1-3 van de basisschool. Voor de collecte/zingen gaan zij met één van de ouders naar een aparte ruimte. Het verhaal wordt ook verwerkt en er wordt een psalm/lied aangeleerd. Onder het zingen van de laatste psalm komen zij weer in de kerk.

Beluisteren en bekijken van de kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten vanuit de kerk rechtstreeks beluisteren via Youtube

Collectebonnen

Informatie staat hier: College van kerkrentmeesters

Organisten

  • F. Vink (1e organist)
  • Gert-Jan den Butter
  • Johan Dubbeldam
  • André Hobo