Collecten in de maand maart 2024

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 3 maart | Kerk in Actie - Libanon

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

Zondag 10 maart | GZB – Nepal

Tempels, godenbeelden, mystieke symbolen en hindoeïstische tradities bepalen het leven in Nepal. Tussen de duizenden tempels zie je een jonge, groeiende christelijke kerk. De gemeenten zijn vaak klein en proberen te midden van de heersende cultuur en grote sociaaleconomische uitdagingen iets uit te stralen van Gods liefde. Ze zien om naar elkaar en naar mensen die extra hulp nodig hebben of buiten de boot vallen vanwege bijvoorbeeld kaste of handicap. Dat ze dat doen, is in Nepal opvallend. Hierdoor, en omdat ze het goede nieuws doorvertellen, ontstaan er steeds weer nieuwe huisgroepen en kerkjes. Uw steun is van harte welkom!

Biddag 13 maart | Stichting Bonisa

Stichting Bonisa is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende kerken van de gereformeerde gezindte. Bonisa is bewogen met de nood van christenen en onbereikten in Azië.
De missie van Bonisa: Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent.
Dominees en theologie studenten die gevlucht zijn uit een gevaarlijk gebied bereiden zich voor op evangelisatiewerk onder hun landgenoten. Vaak hebben ze te kampen met lichamelijke klachten vanwege de honger en mishandeling die ze hebben doorstaan. Dit brengt medische kosten met zich mee. Ook kan het schoolgeld voor hun kinderen een probleem zijn. Met het fonds bijzondere noden geven we deze dappere mensen een steuntje in de rug bij onverwachte kosten. Helpt u mee?

Zondag 17 maart | Kerk in Actie – Zending Rwanda

Leerzame stripverhalen voor kinderen

In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters.

Zondag 24 maart | Diaconie plaatselijk

De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen in en buiten de kerk, zowel dichtbij als ver weg. In de diaconie zijn drie werkgroepen actief die zich met de verschillende facetten van het werk bezighouden.

Goede Vrijdag 29 maart | Red een Kind

Red een Kind is een Christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Zij kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat zij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in deze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. In 2022 is er al voor meer dan 289.700 kinderen het leven veranderend. Dit jaar willen we nog meer kinderen uit armoede laten groeien. Daar wilt u toch onderdeel van zijn?

Pasen 31 maart en 1 april | Woord en Daad – Colombia

Colombia is een politiek onrustig land dat alles op alles probeert te zetten om een betere toekomst in te luiden. Rebellengroepering FARC heeft pas sinds 2016 een vredesakkoord met de regering gesloten. Dit wordt gezien als het einde van de burgeroorlog die meer dan 50 jaar heeft gewoed en die vele slachtoffers heeft gemaakt. Het vredesakkoord is echter fragiel. De FARC vormt nu een politieke partij, maar niet alle oud-rebellen zijn het eens met deze nieuwe koers. Naast de FARC waren er de maffia en andere paramilitaire groepen die voor onrust zorgden. Nu de ideologische strijd is gestaakt, probeert het land aan de toekomst te bouwen. Terwijl in Colombia de vrede erg pril en kwetsbaar is, komen duizenden vluchtelingen vanuit buurland Venezuela het land binnen, op zoek naar een beter bestaan. Toch kunnen wij met z’n allen er voor zorgen dat er genoeg reden voor hoop is!

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus.