Collecten in de maand december 2023
In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 3 december | Stichting Goeie Hoop Zuid-Afrika
Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit deze situatie, want het is niet verantwoord om het kind er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind. Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding tussen kind en de biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een traumatische ervaring voor een kind.
Kinderen worden vanuit deze crisissituaties voor 3-6 maanden bij Goeie Hoop geplaatst. Vaak wordt een Welzijnsorganisatie getipt door bezorgde buren of onderwijzers dat er iets niet in orde is met een kind. Meestal betreft het kinderen uit de Townships. Een Maatschappelijk Werker stelt een onderzoek in en in veel gevallen is de situatie dusdanig ernstig dat er nog diezelfde dag voor een veilige plek gezocht moet worden.

Goeie Hoop is het enige door de Overheid erkende Crisis Centrum in de regio waardoor het aantal aanvragen groot is.
Goeie Hoop beoordeelt de aanvraag van de Social Worker aan de hand van criteria zoals leeftijd en achtergrondverhaal en bepaald daarna of het kind opgenomen kan worden. Nadat de zaak door de rechter beoordeeld is, wordt het kind in de zorg van Goeie Hoop geplaatst. 

 Zondag 10 december | Project 10:27 | Costa Rica

Hulp voor kinderen in ‘La Tabla’
La Tabla is een wijk waar veel drugsbendes actief zijn. Een groot deel van de inwoners is arm en laaggeschoold. Ook leven er veel migranten uit Nicaragua. Kinderen gaan naar openbare scholen, maar de kwaliteit van het onderwijs is laag.

De ouders hebben niet altijd voldoende geld om hun kinderen een goede maaltijd te geven. De kerk heeft in de wijk een ontmoetingsplek opgezet, biedt voedselhulp en huiswerkbegeleiding.

In deze wijk heeft de kerk een ontmoetingsplek waar zo’n 70 kinderen, ouderen en gehandicapten dagelijks een maaltijd krijgen. Waar nodig wordt er ook medische hulp geboden en krijgen kinderen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. Op dit moment zijn er ruim 150 kinderen die betrokken zijn bij de activiteiten van de kerk. 

Zondag 17 december | Stichting tot Heil des Volks

Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een beweging die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en start het werk van onze organisatie door brood en Bijbel uit te delen. 

Professionele hulp
Vanuit een bewogen hart staat THDV nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat wij geloven dat Hij echte vrijheid geeft.

Zondag 24 december | KIA Noodhulp Oekraïne

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven en Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.

Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot gebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. 

1e en 2e Kerstdag | Project 10:27 | Filipijnen

Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar

Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar.  

Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Na de training is er de mogelijkheid om startmaterialen te krijgen en waar nodig een aanvullende cursus in bijvoorbeeld administratie.  

Het belangrijkste doel van het project is om de levens van de allerarmsten in dit gebied te helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinderen naar school te kunnen sturen en om een vaste bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te leggen.  

Zondag 31 december | Stichting Goeie Hoop Zuid-Afrika

(Zie toelichting collecte van 3 december)

 

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instand-houding eredienst en het kerkgebouw.De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus