Collecten in de maand maart 2023.
In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

5 maart 2023 Open doors, Geef blijvende hoop aan christenen in het Midden-Oosten

Een decennium van oorlog, vervolging en pandemie heeft de christelijke gemeenschappen in Syrië en Irak extreem kwetsbaar gemaakt. In de afgelopen zeven jaar is de aandacht, het gebed en de steun voor de kerk in het Midden-Oosten enorm gegroeid. En ons werk gaat onverminderd door.

Dankzij jouw steun houdt de kerk in Syrië en Irak stand. Midden in de verscheuring zijn oases ontstaan voor christenen op de vlucht. Kerken zijn veranderd in Centers of Hope. Iedereen is welkom voor geestelijke hulp en praktische zaken als voedsel, kleren en onderdak. Dat is nog altijd hard nodig. Help mee en geef blijvende hoop!

8 maart 2023 Biddag collecte

Nnb

12 maart 2023 10:27 Diaconaat in Nederland

Steeds meer migranten met een moslimachtergrond vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus.

Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken vanwege hun bekering of vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. Soms proberen familieleden, die nog moslim zijn, het huwelijk van de gelovige te verbreken en worden ze door hen financieel onder druk gezet. Ze krijgen meestal ook geen erfenis meer. Soms wordt een lening niet terugbetaald.

De medewerkers van Stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met overheidsinstanties om problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en zinvol werk te vinden.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen en versterken zo de verbinding met de plaatselijke kerk of zoeken met hen een kerk als ze die nog niet hebben gevonden. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

Tevens zorgt Evangelie & Moslims voor een netwerk van bekeerlingen waarin ze elkaar onderling kunnen bemoedigen en helpen.

“G. heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.”

 

19 maart 2023 GZB Nepal, Hulp voor armen in sloppenwijken
Waarom is dit project nodig?
In arme wijken en dorpen in en rond Pokhara leiden veel gezinnen een moeizaam bestaan met weinig mogelijkheden om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Vrouwen die er alleen voor staan, gezinnen met geldzorgen, werkloze jongeren, slachtoffers van natuurrampen… Ze hebben vaardigheden, ideeën en soms een startbedragje nodig om goed inzetbaar te zijn, om een positieve draai te geven aan hun leven en de omstandigheden in hun wijk of dorp.

Wat houdt het project in?
Samen met lokale christenen en de mensen uit deze wijken en dorpen ontwikkelen en stimuleren we initiatieven zodat families gezonder kunnen leven, beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien en zo een stabielere toekomst tegemoet gaan. We starten lokale zelfhulpgroepen op die gezamenlijk sparen. We bieden alfabetiseringslessen, agrarische training, vakonderwijs en  microfinanciering voor een eigen bedrijfje. Verder geven we voorlichting over basishygiëne, zoals schoon drinkwater, sanitair en verzorging van baby’s en kinderen.

26 maart 2023 Woord en Daad
Woord en Daad Samen de strijd aan tegen kinderslavernij in Ethiopië
Ieder kind is het waard om op te groeien in vrijheid. Helaas zitten wereldwijd miljoenen kinderen gevangen in een systeem van moderne slavernij. Bijvoorbeeld in Ethiopië, waar een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving leidt tot uitbuiting van kinderen. Daarom werkt Woord en Daad, samen met een consortium van lokale partners, aan de bestrijding van moderne slavernij door de ketens van kinderarbeid en uitbuiting in Ethiopië te doorbreken.

Buzayehu is 12 jaar oud, maar hij heeft al veel meegemaakt. Hij zegt: ‘Na de geboorte van mijn broer kon mijn moeder niet meer voor mij zorgen. Daarom ging ik bij mijn oma wonen. Na een maand moest ik daar vertrekken. Vanaf dat moment leefde ik op straat. Ik verdiende wat geld door goederen en diensten aan te bieden op het busstation en de markt. Regelmatig werd ik mishandeld. Soms verdiende ik genoeg geld om brood te kopen, maar vaak zocht ik in het afval naar voedsel.’

Veiligheid bieden aan kinderen
Het verhaal van Buzayehu is slechts één voorbeeld. Talloze kinderen lijden onder kinderarbeid en nog eens duizenden kwetsbare kinderen lopen het risico om terecht te komen in deze mensonterende omstandigheden. Woord en Daad werkt, samen met een lokaal consortium en met gedeeltelijke subsidie van Norad, aan het tegengaan van kindslavernij. We willen kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar ondersteunen die werk verrichten dat een bedreiging vormt voor of afbreuk doet aan hun welzijn; lichamelijk, sociaal of mentaal. We willen deze kinderen veiligheid en onderdak bieden en ondersteunen om een ander bestaan op te bouwen. Zoals Buzayehu, die nu in een opvanghuis woont en samen met professionele medewerkers leert om weer positief naar de toekomst te kijken.

De aanpak van het project
Het project in Ethiopië richt zich op het voorkomen van kinderarbeid door bewustwording te creëren in de gemeenschap en door (kwetsbare) gezinnen te ondersteunen. Hierbij worden meer dan 6.000 kinderen en zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de omgeving bereikt. Daarnaast krijgt in het project de opvang en re-integratie van kinderen die het slachtoffer zijn geweest van mensenhandel, kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting een plek. Ook werken we samen met de Ethiopische overheid om wetgeving en juridische bijstand rond dit thema verder te ontwikkelen.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie.