Huwelijksgesprek en -catechese

Aanstaande bruidsparen maken tijdig een afspraak met de predikant voor een gesprek voor een huwelijksdienst. Leg nog geen datum vast, voordat er contact geweest is. Soms is de kerk bezet of de agenda van de predikant juist op dat moment niet leeg. Voorafgaande aan het gesprek over de liturgie is er uitgebreid aandacht voor de Bijbelse visie op huwelijk en gezin. Met het bruidspaar zal in goed overleg een traject van huwelijksvoorbereiding afgelegd worden in de vorm van huwelijkscatechese gedurende minimaal vier avonden. De predikant verzorgt dit.

Follow Me, Follow Me next en I will follow

Zo heet de huidige catechesemethode in drie delen met behulp van PowerPoint, uitleg en verwerking. Deze vorm van catechese is voor alle jongeren van 12+ 16+ en belijdeniscatechisatie. Na een gezamenlijk start en uitleg van de lesstof van die ene avond gaan jullie in groepen uiteen. Onder leiding van een mentor wordt verder gepraat over het onderwerp dat aan de orde is. De verwerking bestaat uit: een werkmap, een samenvattende tekst die meegenomen wordt en een opdracht voor de volgende les (‘Things to do’).