Collecten in de maand mei 2024

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 5 mei | Oekraïne
Steun voor inwoners en ontheemden
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Hemelvaartsdag 9 mei | Stichting Roechama
Stichting Roechama is een christelijke hulporganisatie, die al sinds 2003 werkt onder het Joodse volk in Oekraïne. De naam van de stichting is afkomstig uit de Bijbel en betekent ontferming. Stichting Roechama heeft als doel ontferming te tonen aan het Joodse volk en aan andere hulpbehoevenden in Oost-Europa. De prioriteit van stichting Roechama ligt bij het Joodse volk in Oekraïne. Stichting Roechama ziet het als haar roeping het Joodse volk in geestelijk opzicht te bemoedigen en in materieel opzicht te steunen. “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” Jes. 52:7. “Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.” Rom. 15:27. Met uw bijdrage ondersteunt u Stichting Roechama zodat zij zich kunnen blijven ontfermen over de mensen die het heel hard nodig hebben.

Zondag 12 mei | KIA Binnenlands Diaconaat
Kerk-zijn voor en met elkaar
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

1e en 2e Pinksterdag 19 en 20 mei | GZB Thailand
In elk Thais dorp een kerk
Twintig kilometer reizen voor een kerkdienst? In Isaan, Thailand, móéten christenen wel. In elk dorp staat een boeddhistische tempel; slechts vier op de honderd dorpen heeft een kerk. De GZB-zendingsfamilies Den Hartog en Roest werken hier als kerkplanters. Samen met lokale christenen vertellen ze andere Thai over het Evangelie. Waar mogelijk vormen ze Bijbelstudiegroepen, met het verlangen dat daaruit een gemeente ontstaat die weer anderen bereikt. In elk Thais dorp een kerk, wat zou dat mooi zijn! Helpt u mee?

Zondag 26 mei | Uit de Schaduw

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instand-houding eredienst en het kerkgebouw.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus