Missie

Als gemeente weten we ons geroepen tot de zendingsopdracht van Jezus Christus. Als kinderen van God, willen wij door de werking van Zijn Geest, Hem volgen. Deze blijdschap en rust willen wij delen met andere mensen. Markus 16: 15: "En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen." 
Zo hopen en verwachten we als gemeente iets van Zijn Liefde uit te stralen, mensen kennis te laten maken met het christelijke geloof en zo een middel te zijn om hen de weg te wijzen naar de Zaligmaker Jezus Christus.

Er zijn verschillende activiteiten geweest waar we het Evangelie mochten brengen. We waren met onze activiteit aanwezig bij “Kerstdorp aan zee” en ook met onze stand van "Proef het Leven" bij de tuinmarkt onder de Linden. Op eerste Kerstdag is er de Ichthus-Kerstmaaltijd. Dit is voor iedereen, jong en oud, die opziet tegen de Kerstdagen. Door middel van een weerkerende Opschoon-actie in de omgeving van de kerk, hopen we als gemeente betrokken buren te zijn. Ook willen wij een helpende hand bieden en luisterend oor zijn; 'daar waar nodig!'

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:

U kunt ons bereiken via e-mailadres evangelisatie@wijkichthus.nl.