Collecten in de maanden juli en augustus 2023

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maanden.

Zondag 2 juli Woord en Daad | Fifal (Addis Abeba)
Dit Woord en Daad-project richt zich op de regio Fital in Ethiopië, een gebied dat regelmatig afhankelijk is van noodhulp. Het project heeft als doel om de noodhulp stapsgewijs af te bouwen en de gemeenschap te helpen zelfvoorzienend te worden. Door middel van landbouwtrainingen worden boeren geholpen om hun inkomsten te vergroten en wordt de lokale markt gestimuleerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het versterken van gezinsbanden en het creëren van bewustzijn rond de zorg voor kwetsbare groepen. Hoewel de trainingen tijdelijk zijn stopgezet vanwege de coronapandemie, worden preventiemaatregelen genomen en zullen de trainingen worden hervat zodra de situatie dit toelaat.

Voor meer info zie:
https://www.woordendaad.nl/projecten/vitaal-fital/

 

 

 

 

Zondag 23 juli | Schuldhulpmaatje/SHIN
Schuldhulpmaatje biedt ondersteuning aan mensen die te maken hebben met financiële problemen en helpt hen om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die hun deskundig en op persoonlijke wijze helpen naar een schuldenvrij leven.
Voor meer info zie: https://schuldhulpmaatje.nl

Zondag 9, 16, 30 juli en 6 augustus | Diaconie plaatselijk
De diaconie heeft als doel om oog en oor te hebben voor de nood van mensen, zowel binnen als buiten de kerk. Er zijn drie werkgroepen actief die zich bezighouden met verschillende aspecten van het werk. De werkgroep buitenland richt zich op zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep binnenland is betrokken bij lokale activiteiten, zoals koffiebijeenkomsten, hulp aan mensen met schulden, vluchtelingenwerk en inzamelingsacties voor de voedselbank

Zondag 13 augustus | Stichting Goeie Hoop
‘Goeie Hoop’ is een door de Zuid-Afrikaanse Overheid erkend Child and Youth Care Centre waar kinderen uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvangen. De kinderen zijn tussen de 0-18 jaar oud en wonen in gezinsunits met 2 jeugdzorgwerkers en 8 kinderen.

Veel kinderen leven in benarde thuissituaties en worden daarom weggehaald uit hun omgeving. De scheiding tussen kind en biologische ouders is een breekpunt en een traumatische ervaring voor het kind. Goeie Hoop biedt een tijdelijke opvang voor deze kinderen, na beoordeling en goedkeuring door een maatschappelijk werker en de rechter.

Goeie Hoop bestaat uit een hoofdgebouw en 6 gezinsunits, elk met 8 kinderen en 2 jeugdzorgwerkers. De jeugdzorgwerkers spelen een belangrijke rol in het leven van de kinderen, zijn dag en nacht betrokken en zorgen voor rapportage en beoordeling. De maatschappelijk werker beoordeelt de kinderen en stelt een individueel ontwikkelingsplan op, waarbij gekeken wordt naar een passend vervolgproject, zoals plaatsing in een kinderhuis, pleeggezin, gesloten inrichting, of opvang voor verslaafden. Kinderen die getraumatiseerd zijn, kunnen therapie ontvangen van zowel gratis therapeuten (bij seksueel misbruik) als van private therapeuten (voor andere trauma's en gedragsproblemen).

Door middel van Kinder Bijbel Clubs en Bijbelstudiegroepen brengt Goeie Hoop de boodschap van geloof, hoop en liefde aan mensen in de Townships. Ze wijzen hen de weg naar Jezus en proberen hen te helpen een leven te leiden volgens Gods geboden, wat helend kan zijn voor relaties, psyche en lichaam. Het geeft hoop en leidt tot herstel van relaties wanneer mensen zich afvragen: 'Wat zou Jezus doen?

Voor meer info zie: https://www.goeiehoop.nl/

Zondag 20 augustus| Hydepark (vh Roosevelthuis)  
Midden in de bosrijke omgeving van Doorn staat het F.D. Roosevelthuis. Op deze plaats komen gasten met een lichamelijke handicap of een kwetsbare gezondheid bijeen om te genieten van een ontspannen vakantie. Het F.D. Roosevelthuis beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten, waardoor hier voor iedereen een geslaagde vakantie in het vooruitzicht ligt. Het F.D. Roosevelthuis ligt op landgoed Hydepark. Wandelpaden die ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk zijn, leiden naar een fazanterie en een schitterend landgoed te midden van een fraai aangelegde landschapstuin. Rust en ruimte zijn hier volop te vinden.

Het centrum beschikt over uitgebreide sanitaire units en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld tilliften. Alle 42 kamers (waarvan 6 tweepersoonskamers) zijn voorzien van elektrisch verstelbare bedden en een oproepsysteem. Ook een rolstoelbus is aanwezig. ’s Zomers kan gebruik worden gemaakt van het (overdekte) terras. Er is een gezellige bar, een uitstekende keuken en het huis beschikt zelfs over (aangepaste) bubbelbaden.
In het vakantiecentrum het F.D. Roosevelthuis in Doorn organiseert hetvakantiebureau.nl vakanties voor ouderen en mensen met zorg. Ook op andere locaties in Nederland organiseert hetvakantiebureau.nl vakanties met aandacht en zorg

Zondag 27 augustus| Vluchtelingenhulp Istanboel
Twee keer per jaar collecteert de diaconie in Noordwijk voor het vluchtelingenproject van de gezamenlijke kerken in Istanbul. We hebben als gemeente een speciale band met dit project, omdat onze diaken Wim Blokhuis als vrijwilliger werkzaam was bij vluchtelingenwerk van de kerken in Istanbul en nog steeds persoonlijk contact onderhoudt met de mensen die daar actief zijn.
Ondanks Corona konden de werkzaamheden in de afgelopen jaren voortgezet worden met twee keer per week een inloopspreekuur (nu op afspraak) en met de hulpverlening aan de meest kwetsbare vluchtelingen, zoals (zwangere) vrouwen en kinderen (0–12 jaar). Er is een onderwijsprogramma, er zijn voedselcoupons, er is hulp aan zwangere vrouwen en noodhulp als mensen echt financieel in de knoop zitten. Help deze vluchtelingen want de noden zijn groot. Maak uw bijdrage over op NL60 RABO 0346 8117 08 t.n.v. Diaconie Noordwijk o.v.v. Noodhulp Istanbul.

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instand-houding eredienst en het kerkgebouw.


De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Bram, Gert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus