Jeugdwerkcommissie

Het jeugdwerk heeft dit jaar een andere organisatievorm dan de afgelopen jaren.
De jeugdraad is opgeheven en daarvoor zijn 2 jeugdcoördinatoren in de plaats gekomen die nauw samenwerken met de jeugdouderling en de leiding van de diverse clubs.
De jeugdcoördinatoren houden zich vooral bezig met alle praktische zaken van het jeugdwerk. De jeugdouderling richt zich meer op de pastorale aandacht voor de jongeren. Ook is hij de vertrouwenspersoon voor diegene die daar behoefte aan heeft. Tevens is hij verbindingsschakel tussen kerkenraad, de  
jeugdcoördinatoren en de leiding van de clubs.

Jeugdouderling is Klaas van Vliet, tel.: 06 212 022 09.
De beide jeugdcoördinatoren zijn:
Willem Lindhout, tel.: 06 297 276 56 en Florian Spierenburg, tel.: 06 206 464 14.

Kern van het jeugdwerk

In het jeugdwerk willen we een bijdrage leveren aan het vervullen van de Bijbelse opdracht aan kinderen en jongeren door te vertellen wie God is en hen te leiden naar de Heere Jezus als hun Redder en dat zij Hem mogen volgen als de Goede Herder en naar Zijn stem mogen luisteren.
Tevens om de kinderen en de jeugd een volwaardige plek te geven samen met de ouderen in onze gemeente.
Het thema voor dit jaar luidt: “Samen bij Eén“.
Dit thema zal direct of  indirect een rode draad vormen bij alle activiteiten die er worden ondernomen.
Samen, jong en oud, bij Eén Vader in de Hemel.

Taken van de ouder(s)

Jeugdwerk is mede een taak van de ouders. Het spreekt voor zich dat zowel het onderwijs (prediking en catechese) als ook de vorming (clubs en verenigingen) invulling is van de doopbelofte. Ouders hebben hierin een eerste en eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens de ochtenddiensten

Kindercrèche

Opstap 3 - 6 jaar

Clubs

Hieronder vind je verwijzingen naar meer informatie over de verschillende clubs.

Jeugdclub 6 - 12 jaar

LEF 12 - 15 jaar

16+ club