Jeugdwerk

Opzet jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt geleid door de jeugdouderling en 2 jeugdcoördinatoren.  De 2 jeugdcoördinatoren werken nauw samen met de jeugdouderling en de leiding van de diverse clubs. De jeugdcoördinatoren houden zich vooral bezig met alle praktische zaken van het jeugdwerk.
De jeugdouderling richt zich meer op de pastorale aandacht voor de jongeren. Ook is hij de vertrouwenspersoon voor diegene die daar behoefte aan heeft.
Tevens is hij de verbindingsschakel tussen kerkenraad, de  jeugdcoördinatoren en de leiding van de clubs.

Jeugdouderling is Martin van Woerden
De beide jeugdcoördinatoren zijn:
Nico en Anne van Noort. 

Kern van het jeugdwerk
In het jeugdwerk willen we een bijdrage leveren aan het vervullen van de Bijbelse opdracht aan kinderen en jongeren door te vertellen wie God is. Om hen zo te leiden naar de Heere Jezus als hun Redder. Zodat zij Hem mogen volgen als de Goede Herder en naar Zijn stem mogen luisteren. 
Tevens zetten wij ons in om de kinderen en de jeugd een volwaardige plek (samen met de ouderen) te geven in onze gemeente. We doen dit door middel van clubs voor kinderen en jongeren van 6 tot ongeveer 20 jaar. Wij vinden het belangrijk om de clubs voor iedereen toegankelijk te maken. 

Taken van de ouder(s)
Jeugdwerk is mede een taak van de ouders. Het spreekt voor zich dat zowel het onderwijs (prediking en catechese) als ook de vorming (clubs en verenigingen) invulling is van de doopbelofte. Ouders hebben hierin een eerste en eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens de ochtenddiensten

Kindercrèche

Opstap 3 - 6 jaar

Clubs
Hieronder vind je verwijzingen naar meer informatie over de verschillende clubs.

Jeugdclub 6 - 12 jaar

Connect vanaf 14 jaar