Ichthus, een wijkgemeente van bijzondere aardDe Waarheidsvriend van 16 juni 1935: ontstaan van Ichthus

Al in de jaren '30 was er in Noordwijk sprake van een evangelisatie met een Gereformeerde Bondssignatuur. In 1993 ontstond de mogelijkheid tot vorming van een Buitengewone Wijkgemeente. Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk (1 mei 2004) heten wij ‘Wijkgemeente van bijzondere aard’. Wij zijn een zelfstandige wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente van Noordwijk. Wij hechten aan een Bijbelgetrouwe prediking en achten ons gebonden aan de gereformeerde (reformatorische) belijdenisgeschriften.

Onze wijkgemeente bestaat uit die leden van de centrale gemeente, die kenbaar gemaakt hebben tot onze wijkgemeente te willen behoren. Ook kunnen mensen van buiten Noordwijk naar wijkgemeente Ichthus worden overgeschreven. Voor dit overschrijven kunt u contact opnemen met de scriba, die u alle gewenste informatie kan geven.

Predikanten

ds. C. van den Bergh 1988 - 1993
ds. G. Herwig 1995 - 1999
ds. L. W. van der Sluijs   2000 - 2005
ds. F. van Roest 2006 - 2015
ds. J. A. J. Pater 2016 - 2021

Artikelen over wijkgemeente Ichthus

refdag.nl: Gemeente in een mondaine badplaats (09-01-2008)

refdag.nl: Nieuwe kerk voor wijkgemeente Ichthus in Noordwijk (25-05-2012)

Ons kerkgebouw: de Ichthuskerk

In 2011 hebben wij als gemeente besloten om een eigen kerkgebouw aan te kopen. Dit kerkgebouw was tot dan toe eigendom van het Apostolisch Genootschap. Halverwege 2012 was het gebouw na verschillende aanpassingen gereed voor de eerste kerkdienst. Hiernaast ziet u een foto van het kerkgebouw uit 1973.
Voordat wij ons eigen kerkgebouw hadden aangeschaft kerkten wij in de aula van het Northgo College en de Oude Jeroenskerk.Ichthuskerk 1973, (c) André van Dijk, Veenendaal