Hieronder volgen een aantal bestanden met daarin de liturgische formulieren die tijdens de erediensten worden gebruikt.
Wij gebruiken de hedendaagse hertaalde versie (een uitgave van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk).
De volgende bestanden zijn aanwezig:

  • Bevestiging Dienaar van het Woord.pdf
  • Bevestiging Ouderling Diakenen.pdf
  • Heilig Avondmaal.pdf
  • Heilige Doop.pdf
  • Inzegening Huwelijk.pdf
  • Openbare Geloofsbelijdenis.pdf
  • Psalmen ritmisch.pdf

Open onderstaande link om de bestanden te bekijken of te downloaden.

https://drive.google.com/folderview?id=0B0h02TmqbdzeNFdSSUMwNmF0aDQ&usp=sharing