Handelingen 2:14-21 – ‘Pinksteren: feest voor jongeren en ouderen!’

Een vraag: waar denk je aan bij de Heilige Geest? Vaak is het antwoord niet zo snel te geven. De Heilige Geest is minder makkelijk te omschrijven dan God de Vader en Jezus de Zoon. Toch is de Geest niet vaag of ongrijpbaar. Integendeel, juist heel concreet en tastbaar. De Heilige Geest is God dichtbij, zo dichtbij als maar kan. Het gaat om niet minder dan God Zelf Die ons hart vervult, onze gedachten stuurt, onze gevoelens raakt, onze woorden inspireert en die richting geeft aan onze daden.

Daarover spreekt de apostel Petrus bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren in Jeruzalem. Hij zegt: in de laatste dagen komt de Geest over allerlei soorten mensen: mannen en vrouwen, armen en rijken, jongeren en ouderen. Ja, de jongeren gaan zelfs voorop. Ze zullen profeteren en visioenen zien. En ouderen zullen dromen ontvangen. Zo dichtbij komt God in Zijn Geest! Petrus baseert zich hierbij op wat de profeet Joël al 700 jaar hiervoor heeft geprofeteerd, voorzegd. Zijn woorden worden nu werkelijkheid…

  1. Petrus spreekt over ‘de laatste dagen’. Wat bedoelt hij daarmee? Was de Heilige Geest er in het Oude Testament dan nog niet en wat is het verschil?
  2. Waar moeten we aan denken als ‘jongeren profeteren en visioenen zien’? Om je alvast een beetje te helpen: in de Bijbel horen we mensen getuigen over en visioenen zien van het Koninkrijk van God en de toekomst van God…
  3. Oude mensen zullen droomgezichten zien, zegt Petrus als hij de profeet Joël citeert. Om Wie zal het in die dromen gaan denk je?