– Doopdienst - Handelingen 10: 1-48 –
Thema: ‘Gods Geest doorbreekt de grenzen!’

Wij leven in een tijd van individualisme. De mens als individu staat centraal. Je moet jezelf ontplooien en voor jezelf opkomen. Jezelf profileren is meer dan ooit belangrijk. Via goede schoolprestaties of het streven naar een goede maatschappelijke positie.
Dat we deel uit maken van een gemeenschap, een familie, een volk en dat we verbonden zijn met en verantwoordelijk zijn voor anderen, is minder belangrijk geworden.
Terwijl de Bijbel nu juist het boek is van de gemeenschap, het boek van God die in relatie wil staan met de gemeenschap. Met Zijn volk Israël en in hen met de volken van de wereld.

Dat is de boodschap van Handelingen 10: mensen uit álle volken zijn welkom bij de God van Israël. Cornelius, die romeinse centurio, en ten diepste iedereen die maar in Jezus gelooft mag bij Hem horen.
Dankzij Jezus Christus mag ieder tot God komen, ongeacht je afkomst. Of je nu Jood bent of Romein, wit of zwart of olijfkleurig: bij God zijn er geen grenzen.
Petrus zegt het, als hij in het huis van Cornelius is: “Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt”.

Een heldere boodschap. En voor ons misschien niet heel verbazingwekkend. Maar voor de eerste christenen moet dit een enorme ontdekking geweest zijn! Tot dat moment bestond hun groep eigenlijk alleen uit Joodse mensen. En ja, Jezus had wel gezegd dat de goede boodschap overal verspreid moest worden, tot aan de randen van de wereld. Maar hoe dat werkte? Waarschijnlijk dachten ze dat mensen uit andere volken die in Jezus gingen geloven, dan ook Jood moesten worden. Immers, het Joodse volk was Gods volk, en de andere volken waren los van Hem.
Maar nu, in dit gedeelte grijpt God zélf in om duidelijk te maken dat het zo niet werkt. 

Vragen om je alvast voor te bereiden:

  1. Wat betekent het dat Cornelius’ gebeden en liefdegaven door God als offer zijn aanvaard (vers 4)?
  2. Kun je voorbeelden geven van standpunten die niet Bijbels zijn maar toch een taai leven leiden?
  3. Welke lijnen naar doop en opvoeding zie je vanuit deze geschiedenis lopen?