Heilig Avondmaal  – Lukas 22: 17-23 en 24-34

Heer, uw bloed dat reinigt mij,                                      
doet mij leven en maakt mij vrij.                              
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats                         
in het offer dat U bracht.                                          
En U wast mij witter dan de sneeuw,                       
dan de sneeuw.                                                                     
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.                            

                                                                                  

Waarom vieren wij als christelijke gemeente het avondmaal? Wat zie je, wat gebeurt er en wat betekent het precies?  
De Heere Jezus stelt het avondmaal in tijdens het Joodse Pascha die volgens een vaste volgorde verliep.
De evangelist Lukas geeft niet een volledige beschrijving van de verschillende onderdelen van die paasmaaltijd. Hij vermeldt alleen die momenten van het Pascha die voortaan de inhoud van het avondmaal zullen vormen.

Toch is het wel belangrijk om te weten hoe die paasmaaltijd verloopt en op welke momenten Jezus een nieuwe betekenis geeft aan het brood en de wijn. Wat betekent in dit verband ‘deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed’?
De liederen aan het begin en einde van deze rubriek (OTH 244 en 241) geven precies aan waarom het gaat bij het avondmaal.

In de middagdienst horen we wat er verder gebeurt aan tafel na de paasmaaltijd. Er ontstaat ruzie onder de discipelen over wie van hen de belangrijkste is.
De Heere Jezus zegt dan tegen Petrus dat hij ‘door de satan gezift zal worden als de tarwe’ (vers 31). Wat bedoelt Hij daar mee en waarom is Zijn gebed voor Petrus zo nodig en belangrijk (vers 32)?

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon,
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
Komen wij voor uw troon.