Kerkdiensten online volgen:

(bij voorkeur)

Reserveren 1.5m plaats

 

 Noodhulp voor Oekraïne 


Wij zijn een christelijke gemeente. Het geheim van ons leven is het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Wij geloven dat door het lijden en sterven van Jezus Christus er vergeving en verzoening is van onze zonden. De gemeente laat zich kennen in openheid en verbondenheid. Kerkleden komen uit de wijde omgeving van Wassenaar tot Bennebroek.

Wijkgemeente Ichthus is een hervormde gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente (PKN) in Noordwijk. Naast de kerkdiensten zijn er allerlei doordeweekse activiteiten voor jong en oud. Bent u nieuwsgierig geworden of ben je op zoek naar het doel van je leven: Kom eens langs om kennis te maken of om een dienst bij te wonen. 

De kerkenraad

  • Gemeentedag - Ab Jansen - 1 juli
  • Najaarsmarkt - 10 september
  • Ons kerkgebouw: de Ichthuskerk