Collecten in de maand juni 2024

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 2 juni | Stichting HOE (Hulp Oost Europa) Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft grote consequenties voor de Romascholen in het westen van Oekraïne, die door stichting HOE worden ondersteund. Julianna Micik, onderwijsadviseur van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne, schrijft dat “dit het gevolg is van de in toenemende mate wrede oorlog die doorgaat tot op de dag van vandaag. Sinds 1 september mogen kinderen alleen naar school als er een schuilkelder is waarin de kinderen kunnen vluchten als het luchtalarm afgaat.” Julianna vertelt dat de Romaschool in Bótrágy geen schuilkelder heeft. “Het is echter wel mogelijk om voedselpakketjes uit te delen om mee naar huis te nemen. Dit gebeurt drie keer per week: maandag, woensdag, vrijdag. Ongeveer 60-70 kinderen profiteren hiervan. Maandag en vrijdag krijgen ze een sandwich met thee en op woensdag een warme eenpansmaaltijd. Dit is een grote hulp voor families bij het grootbrengen van meerdere kinderen in erg armoedige omstandigheden. Uw steun is van harte welkom!

Zondag 9 juni | Diaconaal Havenwerk.
In het Rotterdamse havengebied meren jaarlijks honderdduizenden zeevarenden aan, merendeels uit arme landen. Vaak zijn zij een jaar of langer van huis. De voeding, de voorzieningen aan boord en de beloning voor het werk zijn soms mensonwaardig. Door de korte ligtijden in de haven hebben ze vaak weinig tijd om van boord te gaan en zich te ontspannen. Daardoor leven ze vaak een geïsoleerd leven, nog versterkt door de verschillende nationaliteiten aan boord, wat de communicatie vaak bemoeilijkt. Het koopvaardijpastoraat helpt de zeevarenden uit hun isolement en de beslotenheid van hun bestaan en geeft hen aandacht en ruimte om hun zorgen en emoties te delen. Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte onder zeevarenden aan bezinning, Gods woord en de sacramenten en op het verlangen van zeevarenden gezien te worden.

Zondag 16 juni | Diaconie plaatselijk

Zondag 23 juni | KIA Werelddiaconaat Libanon
Training en thuiszorg biedt hoop en werk. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtrainig kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.

Zondag 30 juni | KIA Werelddiaconaat Moldavië
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefde volle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instandhouding eredienst en het kerkgebouw.
De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan. 

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus