– Handelingen 2: 42-47 – voorbereiding Heilig Avondmaal
Thema: ‘Gemeente zijn in de kracht van de Geest’

Wat denk je als je de laatste verzen van Handelingen 2 leest? Wat zit het daar toch goed in die eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. In die gemeente wordt wat beleefd. Daar wil ik bij horen. In een paar zinnen wordt daar een leven beschreven waar we alleen maar van kunnen dromen. En veel mensen doen dat dan ook: terugverlangen naar hoe het toen was.
Tegelijk kun je ook zoiets hebben van: is dit niet te mooi om waar te zijn? Is dit geen ideaalplaatje, om niet te zeggen een utopie? Zo’n gemeente kom je toch nergens meer tegen?

Als Lukas hierover schrijft, jaren later, waarschijnlijk vanuit Rome, dan weet hij dat ook wel.
De wereld zag er toen anders uit. Ook de christelijke gemeente. Vervolgingen hadden sporen achter gelaten, christenen werden lastiggevallen en gevangen gezet of gedood. En in de gemeente van Rome was er regelmatig onenigheid tussen verschillende gemeenteleden.
Alle reden voor Lukas om de gemeente in die dagen weer voor te houden hoe het begonnen was en wat daarin de kern was.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

  1. Waaraan denk je allereerst bij het werk van de Heilige Geest? Wat is volgens Handelingen 2 het belangrijkste werk van de Geest?
  2. Wat betekent het woord ‘volharden’ in vers 42? Zoek enkele andere teksten op, waarin wordt gesproken over volharding (Mattheus 24:13; Handelingen 1:14; Romeinen 12:12).
  3. ‘Zij volhardden in de leer van de apostelen/Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen’. Het woord ‘leer’ of ‘onderwijs’ is vandaag niet populair en de zaak waarom het gaat, is nog minder in trek. Hoe komt dit? Waarom is ‘leren’ zo belangrijk in de gemeente?