– Genesis 14 – Thema: ‘De tiende koning’

Genesis 14 begint als een fantasyfilm, een soort Lord of the Rings of Game of Thrones, met koningen met klinkende namen uit lang vervlogen tijden. Het is een oorlog tussen vier koningen (G4) uit Mesopotamië en vijf koningen (G5) uit Kanaӓn.
In deze oorlog nemen de G4 ook Lot (de neef van Abram) als krijgsgevangene uit Sodom mee.

De namen van deze koningen zijn historisch niet te plaatsen en de oorlogen die ze voeren ook niet. Maar als je goed oplet dan herken je ze wel: ze ‘slaan’ en ze ‘nemen’, zo staat er.
Dit is de wereld waarin wij leven, we leven tussen de koningen. Je hoort erover in de media en je zit er soms ook zelf tussenin: machtsspelletjes, invloedsferen, hebzucht, fraude. Elke gelovige, elke christen krijgt ermee te maken. Je merkt soms gewoon dat koning Heb en Invloed in je eigen hart rondloopt of in je eigen gedachten rondspookt. 

Abram wil Lot redden en gaat daarom met een eigen leger van 318 man de strijd aan met de G4. Hij bevrijdt Lot en overwint.
Maar dan opeens, als uit het niets, duikt in het slot van Genesis 14 de koning van Salem op, Melchizedek. Hij brengt Abram brood en wijn, zo staat er.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

  1. Zijn de koningen die ‘slaan en nemen’ voor jou herkenbare figuren? Waar zie je ze? In hoeverre lijk je zelf op hen?
  2. Wie is Melchizedek precies? Waarom brengt hij brood en wijn mee? Wat heeft hij ons te zeggen met het oog op het Heilig Avondmaal, waarop we ons deze zondag voorbereiden?