– Themadienst over het achtste gebod: ‘Hoe ga ik als christen om met geld en bezit?’

Zondagmiddag gaan we verder met onze serie over de Tien Geboden. We staan stil bij de betekenis van het achtste gebod: ‘steel niet’.
Als je de Heere Jezus wilt volgen, dan heeft dat te maken met je hele leven. Ook met je consumptiepatroon en levensstijl. Met je eten en kleding, je spaargeld en werk.
Misschien brengt het gesprek over het achtste gebod ons wel een beetje in verlegenheid, omdat we vaak zuchten als het hierover gaat: ‘Tja, het is zo complex. Je kunt toch niet zomaar uit ons economisch systeem stappen?’

De Bijbel laat ons zien dat God de Eigenaar is van alles wat wij in ons leven hebben. De aarde en alles wat ze opbrengt is van Hem (Psalm 24). Wij zijn rentmeesters en daarom verantwoording schuldig aan God als Eigenaar, voor de manier waarop wij omgaan met ‘ons’ geld en bezit.
Belangrijk daarom om onszelf deze drie vragen te stellen:

  1. hoe ben ik aan mijn geld en bezit gekomen?
  2. hoe ga ik ermee om? Is er sprake van hebzucht of juist van verkwisting?
  3. wie dien ik ermee? Met wie kan ik van mijn geld en bezit delen?

Lees ter voorbereiding alvast Leviticus 25: 35-43 en 1 Timotheus 6: 7-19 en zondag 42 uit de Heidelbergse Catechismus door aan de hand van de volgende vragen:

  1. Stelen heeft te maken met een ander z’n levensonderhoud ontnemen. Vind je dat jouw manier van leven een ander het levensonderhoud ontzegt?
  2. ‘Als je in de handel zit, kun je niet eerlijk blijven’. Eens of niet eens? Waarom wel of niet?
  3. Hoe ga jij om met de Zacheüs-gedragscode: herverdeling van geld/bezit? Hoe belangrijk is het volgens jou om erop te letten hoe eerlijk je voedsel wordt geproduceerd, of je kleding?