– Genesis 13 – Thema: ‘Wat kies je?’

Het lijkt wel een verhaal uit 2023: agrarische bedrijven die te dicht bij elkaar zitten…
Abram en zijn neef Lot hebben allebei een eigen bedrijf in de agrarische sector. Veeteelt: schapen en runderen. Maar er is geen voldoende weidegrond voor de kudden van beiden. De bedrijven zitten te dicht bij elkaar. Er moet daarom gekozen worden. 

Abram zegt: ‘waar wil jij heen, Lot? Waar wil je heen met je bedrijf, met je gezin, met je leven? Wil je links of rechts in de toekomst van God?’
Lot kiest dan voor korte termijn succes, hij gaat in de richting van de waterrijke Jordaanvallei en de steden Sodom en Gomorra: rijkdom en voorspoed verzekerd.
Abram kiest voor onzekerheid, voor lange termijnperspectief, voor genoeg is genoeg.

Ook als christen sta je regelmatig op een heuvel, net als Abram en Lot. Je kunt vaak meerdere kanten op. Vaak ook meerdere goede kanten. Waar ga je heen? Is wat je besluit of kiest in de richting van God of in de richting van Lot?
Zeker, die keuze is complex en niet zwartwit. Maar toch, leven is wel kiezen, wat je doet is niet neutraal. Voor wie, voor wat ga ik?

Vanuit Genesis 13 komen de volgende vragen naar voren:

  1. Vind je het lastig om te vertrouwen op Gods beloften, ook als je er niets van ziet? Welke dingen zijn zo grijpbaar of zichtbaar dat het aantrekkelijk kan lijken om Gods beloften ervoor in te ruilen?
  2. Sodom is een manier van leven waarbij je voor jezelf gaat. Zijn er dingen aan te wijzen in je leefomgeving die eerder passen bij de manier van leven van Sodom dan bij het leven met God?
  3. Abram geeft zijn leven met God vorm met ‘altaarmomenten’. Wat kunnen voor jou zulke momenten zijn en hoe kun je je leven ermee inrichten?