Themadienst: ‘Goede werken horen erbij!’

Wij leven in een samenleving waarin mensen langs verschillende wegen het goede leven zoeken. Het christelijke geloof geeft ook richting aan dat goede leven. Maar hoe?
Voor een oudere generatie speelt rond de thema’s van kerk en geloof nog het beeld dat er veel moet, en dat er allerlei regels zijn waaraan je je moet houden. Dan vallen woorden als: wetticisme en moralisme.
Veel christenen vragen zich ondertussen af hoe dat goede leven onder leiding van de Heilige Geest eruitziet.

We leven vlak na Pinksteren. We denken na over het werk van de Heilige Geest in ons leven. We noemen dat ook wel de heiliging van ons leven. De Heilige Geest heiligt ons leven, wijdt ons toe aan de Heere Jezus, doet ons leven als discipelen van Hem.
Maar dan is vervolgens de vraag: hoe ziet het leven van een discipel van Jezus er dan concreet uit? Hoe geven we dat vorm in deze tijd?

Zondagmiddag willen we met elkaar stilstaan bij de betekenis van ‘goede werken’ voor het leven van gelovigen. De catechismus noemt in zondag 32 drie doelstellingen voor het doen van goede werken.
Lees van tevoren Johannes 15: 1-8 en Psalm 1 en zondag 32 uit de catechismus.

Een paar vragen ter voorbereiding:

  1. Probeer elkaar eens uit te leggen, in hoeverre je leven veranderd is, toen je bewust tot geloof kwam? Waren er concrete punten, waarop je het roer omgooide? En hoe ervaar je dat op dit moment?
  2. Vind je dat discipelschap of levensheiliging een vaste plaats in de prediking moet hebben? Waar denk je dan met name aan?
  3. Waarom is het derde doel van het doen van goede werken zo belangrijk?