– Thema: ‘Op de bonnefooi!’

Het is volop vakantietijd. Misschien reis je deze zomer wel op de bonnefooi: op goed geluk betekent dat. Je weet nog niet precies waar je naar toe zult gaan, je hebt van tevoren niets geregeld of ergens afgesproken. Je ziet wel waar je uitkomt…
‘Op de bonnefooi’ betekent letterlijk: ‘in goed geloof’. Het doet ons denken aan Abraham.
Abraham gaat reizen op de bonnefooi. Al zijn sociale zekerheid en veiligheid die hij heeft in de stad Ur in Mesopotamië, geeft hij compleet op. Omdat hij een stem hoort, de stem van God: ‘trek weg uit je land’. Abraham gaat op reis naar het land dat God hem wijzen zal. Zonder te weten waar hij precies terecht gaat komen…

Deze zondagmorgen maken we een begin met een serie preken over de aartsvader Abraham.
Vanuit zijn levensgeschiedenis ontdekken we wat geloven vandaag betekent. Geloven is niet makkelijk. Het betekent het loslaten waaraan je zo gehecht bent, het is jezelf verliezen. Geloven is een risicovolle reis met hoogtepunten én dieptepunten. Het is een pelgrimsreis met God.
Het Bijbelboek Genesis beschrijft Abraham en Sara als heel gewone mensen met al hun twijfels en soms met enorm ongeloof. Voor ons als hedendaagse pelgrims is het leerzaam en bemoedigend om een tijdje met Abraham en Sara mee te reizen. Reizen u en jij mee?

Vanuit Genesis 11:27 - Genesis 12:9 komen de volgende vragen naar ons toe:

  1. Waarom is het zo ingrijpend wat God van Abram vraagt? Wat leert ons dat over wat ‘geloven’ inhoudt?
  2. Abram bleef halverwege steken in Haran. Wat zijn dingen waardoor wij in onze geestelijke ontwikkeling kunnen blijven steken?
  3. Heb je op de een of andere manier in je leven de stem van God gehoord? Herken je de kenmerken van Gods stem die in Genesis 12 genoemd worden?
  4. Wat vind je gemakkelijk en wat moeilijk bij het horen en gehoorzamen van Gods stem?