- Heilig Avondmaal – Genesis 15 – Thema: ‘Een sprekend teken!’

Misschien herken je het wel. Van die tijden in je leven dat je op de toppen van je geloof zat. Je kon het de hele dag wel uitzingen: ‘Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan’.
Maar vaak komt er ook een ‘daarna’…het wordt donker. Als Abram weer thuis is gekomen na zijn overwinning op Kedor Laomer en de koningen uit Mesopotamië, lijkt een gevoel van angst en somberheid over hem te komen. Want hij heeft nog steeds geen zoon en geen land.

Daarom zoekt de Heere Abram op en geeft hem verschillende tekenen die Zijn beloften van land en nageslacht onderstrepen.
Voor ons als gemeente onderstrepen de tekenen van brood en wijn Gods beloften van vergeving en vernieuwing van ons leven. Waar het op aankomt is dan: geloven in de Heere Jezus Christus, je met ziel en lichaam aan Hem toevertrouwen. Hoe moeilijk dat soms ook is, omdat je al zo lang wacht op God. En toch, het kan (vers 6): ‘En Abram geloofde in de HEERE en Die rekende hem dat tot gerechtigheid’.

Vragen die bovenkomen:

  1. Is geloven voor jou soms ook ‘wachten op God, geduld hebben met God’? Waar gaat dat dan om? Hoe houd je dat vol?
  2. God verscheen aan Abram als een rokende oven en een vurige fakkel (vers 17). Ook aan David verscheen hij in rook en vuur (Psalm 18:9). Ook aan Israël (Exodus 19:18). Hij begeleidde hen met een wolkkolom en vuurkolom (Exodus 13:21). Probeer eens na te denken over wat dit over God zegt.
  3. God zette zijn belofte kracht bij met een ritueel van dode dieren (vers 9 e.v.). Je zou kunnen zeggen dat God dat bij ons doet met het Avondmaal. Zo zeker als de Heere Jezus zijn leven gaf, zo zeker geeft Hij ons zijn vergeving, zijn leven. Neem jij deel aan het Avondmaal? Zo ja, is het een krachtbron om te blijven geloven? Hoe werkt dat voor jou?