Afsluiting winterwerk – Lukas 8: 4-15 – Thema: ‘Hou vol!’

Zondagmorgen zullen we het winterwerk dat we in september begonnen met elkaar afsluiten aan de hand van het jaarthema van de HGJB: ‘Hou vol!’.
Stonden we in september stil bij de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe die bij hem bleef aankloppen om recht, nu willen we stilstaan bij de gelijkenis van de zaaier.

De Heere Jezus vertelt in Lukas 8 deze gelijkenis aan de mensen die naar Hem zijn toegekomen om te luisteren. Een gelijkenis is een verhaal uit het gewone leven. Op het eerste gezicht denk je: nou, dat is simpel. Maar let op: een gelijkenis heeft een geheim in zich. Alleen als je goed luistert en oplet, ontdek je de boodschap die erin verborgen zit.  

Kijk, daar loopt een boer die tarwe aan het zaaien is en het zaad uitstrooit over zijn land. In die tijd zag je dat vaak. Bij ons vandaag gaat het zaaien met machines. De grond wordt bij ons van tevoren goed doorgeploegd en al het zaad groeit gelijkmatig op. Maar een akker in Israël is heel anders. Die ligt vol stenen en er groeit veel onkruid, zoals distels. Daardoor komt maar een deel van het gezaaide zaad op.

De volgende vragen kunnen je alvast helpen om je voor te bereiden:

  1. Met wie wordt de zaaier bedoeld?
  2. Waar staat het zaad voor?
  3. Welke vier soorten grond noemt Jezus hier?
  4. In welke reactie op het gestrooide zaad herken jij je het meest (vers 12-15)?