Collecten in de maand februari 2023.

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

5 februari | Project 10:27 - Werelddiaconaat Malawi
Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Gebrek aan kennis en literatuur over onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde relatie.  De opbrengst van de collecte in onze gemeente op deze zondag is bestemd voor dit doel van Project 10:27.
Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbytarian) worden getraind om echtparen toe te rusten op het gebied van thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met alle gevolgen van dien.
Door deze ‘Marriage Course’ krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. Het biedt namelijk goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve uitstraling op de gemeenschap.

 

Echtparen getuigen dat hun huwelijk een impuls gekregen heeft door deze cursus: “Ons huwelijk is verdiept met meer liefde, zorg en aandacht voor elkaar!” De GZB wil investeren in groeiende liefde in Malawi. Helpt u ons daarbij?
oor meer informatie zie https://www.project1027.nl/project/malawi-investeren-in-huwelijken/

12 februari | ZOA Collecte ZOA-noodhulp
Een vader die de hand vasthoudt van zijn overleden dochter die onder het puin ligt. Een baby geboren tijdens de aardbeving, via de navelstreng nog verbonden met de overleden moeder, mensen met bloten handen gravend in het puin op zoek naar overlevenden...
Het zijn hartverscheurende beelden van de aardbevingsramp die tot ons kwamen de afgelopen dagen…en daarom zal deze zondag de diaconale collecte bestemd zijn voor “ZOA-noodhulp aardbeving Syrië en Turkije”.
ZOA werkt in deze gebieden samen met lokale partners om de slachtoffers van deze verschrikkelijke aardbeving bij te staan en hulp te bieden. U zult begrijpen dat daar enorm veel geld voor nodig is. Niet alleen geld, maar bovenal onze gebeden voor o.a. gezinnen die getroffen zijn door deze ramp, bescherming voor hulpverleners maar ook voor de kerken in Turkije en Syrië, die alles in het werk stellen om hulp te bieden. 
Dat door deze praktische hulp, ook de liefde en kracht van onze Heere Jezus zichtbaar mag worden. Wij rekenen op uw vrijgevigheid en gebed!

19 februari | Voedselbank
Bij Voedselbank werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen dit goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks lopen de kosten op: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin zij het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort.
Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.
Voor meer informatie zie www.voedselbanknoordwijk.nl

 

 

26 februari | Bonisa 
De Schuilplaats: School voor jongeren met een beperking – toelage leerkrachten.
Jongeren met een beperking moeten al heel veel missen in hun leven. Scholing op hun niveau is daarom erg belangrijk. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Bonisa een leerkracht die gespecialiseerd is in het begeleiden van deze jongeren.


Voor meer informatie zie www.bonisa.nl

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Namens de diaconie,