Collecten in de maand januari 2024

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Nieuwjaarsdag 1 januari | Steunfondsgemeenten Gereformeerde Bond

Uit dit fonds worden bijdragen gegeven voor het stichten of onderhouden van predikantsplaatsen. Steun wordt gegeven in de vorm van een garantiestelling voor een aantal jaren. Het doel van het Steunfonds is het verlenen van financiële support bij het stichten of instandhouding van predikantsplaatsen of evangelisaties.

Ook wijkgemeente Ichthus heeft gebruik gemaakt van dit steunfonds toen we ons eigen kerkgebouw wilden aanschaffen.

Zondag 7 januari | Diaconaal Centrum De Bakkerij
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar vanuit de kerken hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur.

 

Zondag 14 januari | Kerk in Actie – Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 

 

Zondag 21 en 28 januari | Diaconie plaatselijk

De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen in en buiten de kerk, zowel dichtbij als ver weg. In de diaconie zijn drie werkgroepen actief die zich met de verschillende facetten van het werk bezighouden.

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instand-houding eredienst en het kerkgebouw. De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.
Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus