Collecten in de maand oktober 2023

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 1 oktober - GZB - Israël
Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens. Met name in de armere wijken van Jerusalem zijn veel arme en gebroken gezinnen die moeite hebben om rond te komen. De organisatie Yad Elie zorgt ervoor dat kleuters, kinderen en tieners uit deze wijken op school een gezonde maaltijd krijgen.

Wat houdt het project in?
Het verlangen van Yad Elie is om kinderen uit de arme wijken van Jerusalem de kans te geven zich goed te kunnen ontwikkelen op school. Daarbij hoort gezonde voeding, alsook uitleg over hoe je een gezonde maaltijd kunt klaarmaken. Door de kooklessen op school leren kinderen over voeding en gezondheid, en nemen ze die kennis ook mee naar huis en leren ze hun ouders hoe ze met weinig middelen toch gezond kunt leven. Yad Elie werkt op Joodse én Arabische scholen, en promoot op deze manier de samenwerking en dialoog tussen beide bevolkingsgroepen op een positieve, opbouwende manier.

Zondag 8 oktober | IZB
De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Visie
De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de Bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Zondag 15 oktober | Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

“Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen.
Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. En we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan.
En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, juridische informatie en geloof en mentale kracht. En gedetineerden schrijven brieven en vrijwilligers van Epafras schrijven terug.
En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter”.

Zondag 22 oktober | 10:27 Werelddiaconaat WereldvoedseldagNicaragua is het armste land van Latijns-Amerika. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school: hun juf of meester is vaak afwezig, klassen zijn overvol (meer dan 60 kinderen) en de kwaliteit laat te wensen over. Veel kinderen lopen grote leerachterstand en/of maken de middelbare school niet af.
De Iglesia Reformada werkt in vijf achterstandswijken van de grote steden Managua, Masaya en Tipitapa. In deze wijken leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en 20% zelfs in extreme armoede. Veel alleenstaande moeders moeten er alles aan doen om de eindjes aan elkaar te knopen in hun krotjes aan de rand van de wijk. De wijken kenmerken zich door het hoge percentage werkelozen. Door de uitzichtloze situatie is er veel verslaving, geweld en misbruik.
De Iglesia Reformada helpt de kinderen en jongeren uit de wijken met:

  • Academische vorming (rekenen, lezen, huiswerkbegeleiding).
  • Geestelijke vorming (bijbel onderwijs, normen en waarden).
  • Persoonlijke vorming (psychosociale begeleiding kinderen/tieners, levensvaardigheden, beroep/levensoriëntatie).
  • Vorming familie (ouder/kindontmoeting, opvoedcursus).
  • Voeding (maaltijden, voorlichting).

Tijdens de naschoolse opvang is er aandacht voor ieder kind, tijd voor een knuffel en een compliment. De kerken willen het licht van Jezus laten schijnen in het leven van de kinderen en tieners. Door het onderwijs, de vorming en de liefde/aandacht krijgen de kinderen weer zelfvertrouwen, zin om te leren en geloof in de toekomst.
Op de vijf verschillende locaties worden in totaal 375 kinderen en tieners (leeftijd 5-16jaar) opgevangen en ondersteund. Om iedere dag de kinderen en de tieners les te geven en te begeleiden is er een team van tien pedagogen, inclusief een psycholoog en pedagoog. Daarnaast zijn er kosten van diverse activiteiten op gebied van academische vorming, bijbels onderwijs, psychosociale steun en maaltijden.

Zondag 29 oktober | Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instand-houding eredienst en het kerkgebouw.

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus