Collecten in de maand september 2023

In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 3 september - Christenen voor Israël
Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.
Voor meer info zie https://www.christenenvoorisrael.nl/

Zondag 10 september | Diaconie plaatselijk
De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van mensen in en buiten de kerk, zowel dichtbij als ver weg. In de diaconie zijn drie werkgroepen actief die zich met de verschillende facetten van het werk bezighouden.

Zondag 17 september | Woord en Daad
Woord en Daad verbindt. Samen met lokale partnerorganisaties werken we wereldwijd aan duurzame verandering van mensen in armoede. We weten ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven, juist op plaatsen waar veel ongelijkheid is. Zo veranderen levens, wereldwijd én in Nederland. Samen maken we het verschil en creëren we hoop en nieuwe kansen, juist voor de allerarmsten.

Met programma’s op het gebied van (vak)onderwijs, agrarische ontwikkeling, noodhulp en water werkt Woord en Daad intensief samen met lokale organisaties en pakken we armoede bij de wortel aan. Dit vraagt doorzettingsvermogen. Juist daarom is de steun van mensen in Nederland zo ontzettend belangrijk! Samen verbonden, door Woord én daad. Steunt u ons werk met een gift?
Onze diaconie steunt het werk van Woord en Daad van harte. Graag bevelen wij deze collecte bij u aan.
Voor meer info zie https://www.woordendaad.nl/

Zondag 24 september | GZB – Libanon
Bourj Hammoud is een arme buitenwijk van Beiroet. Het staat bekend als één van de meest dichtbevolkte plekken in het hele Midden-Oosten. Er wonen veel vluchtelingen; de wijk bestaat uit diverse nationaliteiten. Door de armoede en beperkte toegang tot water, elektriciteit en gezondheidzorg is het een wijk met veel uitdagingen. Midden in deze wijk is de diaconale tak van de Armeense Kerk een baken van hoop voor berooide en getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben.

 

 

 

Kwetsbare gezinnen en jongeren in Bourj Hammoud worden geholpen door middel van huisbezoeken, begeleiding, het uitdelen van noodhulp en andere sociale diensten. Door de crisis in Libanon is het aantal mensen dat aan de deur klopt met de vraag om hulp de afgelopen periode verdubbeld. Gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, melk en luiers voor baby’s en ouderen, maar ook bij het betalen van schoolgeld of huur. Social workers richten zich bovendien specifiek op de extra behoeften van kinderen, zoals therapie en huiswerkbegeleiding.
Voor meer info zie https://www.gzb.nl/projecten/libanon-hulp-voor-vluchtelingen-en-kwetsbare-gezinnen

Per week kunt u uw collectes ook anoniem overmaken via www.wijkichthus.nl/collecte en zelf bepalen hoeveel u voor elke collectes wilt geven, zowel voor de diaconie als instand-houding eredienst en het kerkgebouw.


De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.

Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.

Bram, Robert en Kees namens Diaconie Wijkgemeente Ichthus