Collecten in de maand mei 2023
In het volgende overzicht willen we een korte samenvatting geven van de collecten voor de komende maand.

Zondag 07 mei | Stichting HOE Oekraïne   
Stichting HOE Oekraïne - HOE is een christelijke hulporganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van de meest kwetsbare mensen in Oekraïne. De stichting biedt hulp aan ouderen, weeskinderen, gehandicapten en arme gezinnen. De organisatie zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden en biedt bijvoorbeeld voedselpakketten, medische zorg en onderwijs.
Voor meer info zie https://hulpoosteuropa.nl/

Zondag 14 mei | Stichting Present Bollenstreek
Stichting Present Bollenstreek is een lokale organisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen in de Bollenstreek. Ze verbinden vrijwilligers en bedrijven met mensen die hulp nodig hebben, en bieden praktische hulp zoals klusjes, tuinieren en schoonmaken. Hun doel is om mensen te helpen die geen netwerk hebben om op terug te vallen.
Voor meer info zie https://stichtingpresent.nl/bollenstreek/

 

Donderdag 18 mei | Stichting Roechama
Roechama is een stichting die zich inzet voor de Joodse gemeenschap in Nederland en Israël. Zij biedt ondersteuning aan Joden die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door armoede, eenzaamheid of gezondheidsproblemen. De organisatie biedt praktische hulp, zoals voedselpakketten en huisbezoeken, maar ook geestelijke ondersteuning en educatieve programma's.
Voor meer info zie https://roechama.nl/

Zondag 21 mei | Diaconie plaatselijk
Diaconie plaatselijk - De diaconie is de organisatie binnen de kerk die zich inzet voor mensen die hulp nodig hebben. Ze bieden ondersteuning aan mensen in de gemeente die bijvoorbeeld financiële problemen hebben, eenzaam zijn of ziek zijn. De diaconie werkt vaak samen met andere organisaties om hulp te bieden.

1e en 2e Pinksterdag 28-29 mei | Project 10:27 - Albanië, Medische zorg in afgelegen dorpen
Pinkstercollecte – Steviger basis voor Albanese kerken
Deze collecte is gericht op het ondersteunen van de kerken in Albanië. De organisatie werkt samen met lokale kerken om het evangelie te verspreiden en mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben, door bijvoorbeeld hulp te bieden aan vluchtelingen, arme gezinnen en gehandicapten.
Voor meer info zie https://www.project1027.nl

De diaconie vraagt uw voorbede en beveelt de collecten van harte bij u aan.
Voor vragen of suggesties staan wij altijd open.