Opgeven

Wij verzoeken u, indien u één of beide diensten wilt bijwonen, dit bij ons kenbaar te maken door het invullen van onderstaand formulier.

Ds. P. Nobel reserveren

 
Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de bevestigings- en intrededienst van Ds. P. Nobel op D.V. 15 januari 2023.

De bevestigingsdienst begint om 10.00 uur en zal geleid worden door ds. A.W. van der Plas. De intrededienst begint om 14.30 uur. Na de bevestigingsdienst is er voor genodigden koffie, thee en fris. Tevens krijgen zij daar een broodmaaltijd aangeboden. Na de intrededienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid ds. en mw. Nobel de hand te drukken en is er koffie, thee en fris in.
Tijdens beide diensten zal er 'Opstap' georganiseerd worden, bedoeld voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Met de collectezang gaan zij naar de kelder van de kerk, waar zij o.a. naar een Bijbelse vertelling kunnen luisteren.

Route

De diensten worden gehouden in de Ichthuskerk, Houtkrocht 2  2201 PJ te Noordwijk-binnen. Route (Google Maps)

Parkeergelegenheid

Bij de Ichthuskerk zijn weinig parkeerplaatsen.
U kunt ook gebruik maken van de grote parkeerplaats aan de Gooweg / hoek Van Berckelweg, N444.
Let op de flitspaal (50 km/u), die verderop staat op de Gooweg.

Oppas

Tijdens beide diensten is er kinderoppas aanwezig.

Opgeven

Wij verzoeken u, indien u één of beide diensten wilt bijwonen, dit bij ons kenbaar te maken door het invullen van onderstaand formulier.

Ds. P. Nobel reserveren