Meditatie

De gelukkige mens

 De gelukkige mens werd geboren in de landstreek Wedergeboorte in de stad Bekering ten leven. Hij werd opgeleid aan de school Gehoorzaamheid. Hij heeft een groot landgoed in het graafschap Christelijke Tevredenheid. Vaak doet hij het werk van Zelfverloochening. Hij draagt het kledingstuk Nederigheid. Maar hij heeft een totaal ander pak om aan te trekken als hij naar de Rechtbank gaat. Dat wordt de Mantel van Christus Gerechtigheid genoemd. Hij wandelt vaak in de vallei Zelfvernedering en beklimt soms de bergen van Hemelse Gezindheid. Als ontbijt neemt hij elke morgen Geestelijk Gebed en 's avond neemt hij weer dezelfde maaltijd. hetzelfde. Hij heeft voedsel te eten waarvan de wereld niets weet. Zijn drank is de zuivere melk van het Woord van God. Zo leeft hij gelukkig en sterft hij gelukkig. Gelukkig is hij die onderwerping aan het evangelie in zijn testament heeft staan, gepaste orde in zijn genegenheid, vaste vrede in zijn geweten, echte godzaligheid in zijn inborst, het juk van de Zaligmaker op zijn schouders, de ijdele wereld onder zijn voeten en een kroon van heerlijkheid boven zijn hoofd. Gelukkig is het leven van die man die vast gelooft, vurig bidt, geduldig wandelt, overvloedig werkt, heilig leeft, dagelijks sterft, zijn hart bewaakt, zijn zintuigen leidt, zijn tijd vrijmaakt, Christus liefheeft en verlangt naar heerlijkheid. Hij wil alle inwoners van deze aarde wel mee nemen op weg naar de hemel, maar hij wandelt zo snel mogelijk door deze wereld heen, en verder is het zijn hele bezigheid om zichzelf en anderen gelukkig te maken. Als je het in een zin samen wil vatten: Hij is een Christen.

Lachlan Mackenzie (1754-1819)

Een dienstknecht van Christus die in een tijd van opwekking bijzonder door de Geest van God werd gebruikt. Hij woonde in Lochcarron en preekte van daaruit aan arme mensen in de Schotse Hooglanden. Hij was algemeen bekend om de vurigheid, liefde en kracht waarmee hij het Evangelie predikte en Hij mocht veel vrucht op zijn werk zien.