Meditatie

Slechts één ding is noodzakelijk

We leven in een wereld waarin veel op ons afkomt en waarin we ons vaak druk maken over van alles en nog wat. Daarbij stellen we hoge eisen aan het leven en aan onszelf. U of jij herkent het misschien wel.

Het is dan ook niet zo vreemd dat veel mensen in onze tijd last hebben van stress. En langdurige stress heeft tot gevolg dat mensen geestelijk en lichamelijk uitgeput raken. 
Ondertussen schijnt burn-out volksziekte nummer één te zijn. Maar liefst één miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten en dit aantal neemt toe. Ook komt het op steeds jongere leeftijd voor. Veel jonge mensen ervaren een enorme druk om te presteren. Bij kinderen op de basisschool komen angst- en stemmingsstoornissen steeds vaker voor.

Hoe komt het dat we zulke hoge eisen stellen aan onszelf, aan mensen om ons heen een aan het leven in het algemeen?
Zou het er iets mee te maken kunnen hebben dat we al onze kaarten op het leven hier en nu hebben gezet? Dat er na ons aardse leven nog iets zou kunnen zijn en dat we ons daar ook eens mee bezig zouden moeten houden is voor veel mensen in onze samenleving buiten beeld geraakt.
Is het dan vreemd dat we uit het leven hier en nu willen halen wat erin zit en dat we daar ook aan onderdoor kunnen gaan? En wat dan als het leven ons niet meer levert wat wij ervan verwachten?

Misschien zouden we ons meer kunnen afvragen: “Wat is nu echt belangrijk?” Of nog sterker: “Wat is nu echt onmisbaar?” 
Volgens Jezus is dat één ding.

We zijn in het huis van Martha in Bethanië. Martha heeft Jezus en zijn discipelen gastvrij ontvangen. En ze is druk. Ze wordt helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.
Maar Martha ergert zich: Haar zus, Maria, helpt namelijk niet mee. Ze is gaan zitten om te luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft.
Martha komt met een verwijt bij Jezus. Het is een dubbel verwijt. Ze verwijt Maria dat ze niet mee helpt en Jezus dat Hij daar niets van zegt: “Heere, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen?”
Ze had ook gewoon zelf aan Maria kunnen vragen: “Wil je even mee helpen?” Het lijkt er niet op dat ze dat gedaan heeft. Nee, Maria moet dat maar raden. Martha is druk en ze stelt hoge eisen, aan zichzelf en aan de mensen om haar heen.
Hoe antwoordt Jezus haar?
“Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.”
Niet het vele, maar één ding is noodzakelijk.
Wat is dat ene ding? Jezus lijkt te zeggen dat Maria dát ene gekozen heeft.
Is dat hier niet het luisteren naar Zijn woorden? Jezus leert ons wie God de Vader is. Jezus verzoent zondaren met God de Vader. Dat is een geheim dat de Heilige Geest je doet ontdekken als je stil naar Hem luistert.
Hier gaat het om in ons leven. Dit is het enige dat echt noodzakelijk is. We kunnen druk zijn met van alles en nog wat. Maar wat hebben we aan alle drukte als we schade lijden aan onze ziel?
Zet niet je kaarten op het leven in deze wereld! Laten we net doen als Maria en het beste kiezen! Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont. Dat kan zelfs de dood niet van je afnemen.

Deze meditatie is de uitgebreide versie van een meditatie voor de Kerkwijzer.