Meditatie

Mijn liefste

De stem van mijn Liefste! Zie, daar komt Hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels.
Hooglied 2:8

Hebt u Jezus nooit gezien?
Dan hebt u nog nooit iets gezien wat de moeite waard is. Dan hebt u ook nog nooit iets gezien wat u van de last van de zonden kan verlossen. Nu voelt u de zonden niet, maar straks zullen zij u in de hel doen neer zinken.

Hebt u Hem nog nooit gezien?
Dan hebt u nog nooit iemand gezien die uw ziel kan zaligen. Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, en hij lijdt schade aan zijn ziel? De wereld kan u in de hel niet vertroosten en geen duizend werelden kunnen een ziel die verloren is, terugbrengen. Hebt u de Heere Jezus nooit gezien? Dan hebt u nooit iemand gezien die het zo oneindig waard is.

“Wie is Hij dan, over Wie u zo verheven spreekt?” zult u mij vragen. Is het met ernst dat u mij deze vraag stelt? Zo nee, dan hoef ik hem niet te beantwoorden. Zo ja, had ik dan een tong als van engelen en mensen om u te zeggen wie Hij is.

Dat de Heere mij mijn begeerte gaf en dat Hij mijn enge hart wilde verwijden om juiste en diepe indrukken te mogen ontvangen van wie deze Christus is. O, dat Hij een vastgebonden tong wilde losmaken en gesloten lippen wilde openen! Dan zou ik van de Heere Jezus spreken. Want Hij is de Zoon des mensen, onze oudste Broeder, vlees van ons vlees en been van onze beenderen. Hij is Immanuël, God met ons. Hij is God in de gestalte van een dienstknecht. Hij is de Amen, de getrouwe Getuige. Hij is de grote Herder van de schapen.

Thomas Halyburton (1674-1712), predikant te Ceres in de streek Fife, Schotland, later hoogleraar aan de Universiteit te Saint Andrews.