Meditatie

De kerk kent een groot aantal vrijwilligers. Als gemeente kunnen wij niet zonder hen die zich elke week weer inzetten voor het werk in de gemeente.
Op zondag hebben verschillenden van u een taak rondom de eredienst met het oog op kinderen of voor de techniek.
In de week wordt er schoongemaakt en leiding gegeven aan een club. Zij die lid zijn van de kerkenraad doen dit vrijwillig.
Soms lijkt het er op dat bijna iedereen wel ergens een taak heeft. Dat lijkt niet alleen zo, maar dat is ook zo.

Bij de bouw van de tabernakel en de tempel werden vrijwillige gaven gegeven: goud, zilver en andere zaken. Bij de offers staat vaak dat zij vrijwillig waren.
Dat heeft alles te maken met hat hart, dat bewogen is.
Ons jaarthema is Leven met lef.
Dat heeft alles te maken met het doen van dingen met je hele hart.
Van harte. Lef is het Hebreeuwse woord voor hart.

In 2013 valt het niet mee om vrijwilligerswerk in stand te houden.
Jongeren en ouderen zijn druk met vele dingen en de agenda's slibben vol.
Begrijpelijk, maar het is niet goed voor het vrijwilligerswerk en het is ook niet goed voor onszelf.
Je komt niet meer tot jezelf. In Haggaï staat de uitdrukking: stel je hart op je wegen!  Denk eens goed na.

Nu lees ik in Psalm 54:
"Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, Heere, want hij is goed. Want Hij heeft mij gered uit alle nood."

David heeft een reden om een vrijwillig offer te brengen aan God:

  • Er waren vijanden
  • Hij heeft gebeden
  • God bleek een Helper in Zijn trouw
  • Hij heeft de vijanden hun geweld vergolden
  • Hij heeft David gered uit alle nood

Lees deze psalm eens voor uzelf/jezelf. Wat zijn de zorgen, wat is de pijn, hoe is de nood, waar ligt schuld?
Belijd dit aan God en vraag Hem om uitkomst en hulp. Hij zal in Zijn trouw horen en antwoorden.
Hij is een Helper in alle nood.

Dan zal er reden zijn om vrijwillig Hem te danken door offers: woorden, lofzang, vreugde, geld, tijd. Vrijwillig.
Alles wat de Heere God doet is gratis om Christus. Vandaar dat vrijwillige offers ook niet betaald worden.
Het kost alleen uw hart, jouw hart. We hebben weer veel vrijwilligers nodig, en vrijwillige offers.
Doe het met je hart. God heeft blijmoedige vrijwilligers en gevers lief.Leven met lef, HGJB-jaarthema 2013-2014

Jaarthema 2013 – 2014: 'Leven met lef'.
Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart!

Ds. F. van Roest