Meditatie

“Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen!”
(Efeze 6: 16)

Vurige pijlen van de boze. De duivel heeft heel wat pijlen op de boog. Ze komen van alle kanten. Van buitenaf, uit de wereld om ons heen. Allerlei verzoekingen en verleidingen gelden als pijlen van de macht der duisternis. Maar ook van binnenuit worden de nodige aanvallen ingezet. Twijfel, ja-maars, ongeloof, enz. Zelfs in de gemeente worden er de pijlen op anderen afgeschoten en daar zit juist ook die leugenaar van den beginne, die grote verstoorder en onrustveroorzaker achter. De boze.

Vurige pijlen. In de tijd van de Bijbel: een pijl gewikkeld in vlas en gedoopt in pek werd brandend afgeschoten. Zo was de kans op verwonding, brand en verwoesting des te groter. Zulke pijlen moest je vrezen. Als het even kon, moest je die pijlen smoren. Hoe? 

Met een schild. Een langwerpig groot schild bekleed met een vochtig gemaakte huid. Kwam er een brandende pijl op, dan doofde deze. Zeer doelmatig. 

Waar geloof is, komt er van alles op je af. Tijdens je werk, in je familie en ook in de kerk. Aanvallen. De duivel probeert je aan het twijfelen te brengen. Hij probeert je geloof belachelijk te maken. Hij laat niet na het vertrouwen te verstoren. Wat kun je er tegen doen? Met het schild van het geloof al die aanvallen afslaan. De vurige pijlen smoren door in het geloof met allerlei beloften te antwoorden. Dat schild hanteren, moet je oefenen. Geloof moet je ook oefenen. Behendigheid om adequaat te reageren op al die aanvallen. In het geloof de juiste woorden kiezen. In het geloof de juiste beloften aangrijpen. In het geloof precies die liefde tonen waar de ander geen antwoord op heeft. 

Jezus had het aan de stok (eigenlijk andersom) met de Farizeeën en Schriftgeleerden en Hij stelde een kind in hun midden. Bij een vraag over belasting: geef de keizer wat van de keizer is. Bij de vrouw in overspel gegrepen: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Daar hadden Zijn tegenstanders niet van terug. 

Geloof geeft antwoorden, uitkomsten en oplossing. De helden uit Hebreeën 11 leerden dat in hun strijd. Henoch, wandelend met God. Abel al offerend. Abraham gaandeweg. Zo kwam er hoop en verwachting. Van buitenaf en van binnenuit kwamen er allerlei pijlen, maar zij smoorden, doofden….’door het geloof’. 

We schieten graag terug. Wij hebben ook onze antwoorden op allerlei verzoekingen, verleiding en aanvallen. Paulus raadt iets anders aan: Neem het schild van het geloof op en daarmee kunt u alle vurige pijlen van de boze blussen. Niet schieten. Blussen. Door het geloof. Laat de vijand maar komen. Die bij ons zijn, zijn meer. Schuilen in het geloof achter de Meester. Hij vangt alle pijlen op. 

Vragen:

  1. Welke vurige pijlen worden er op u/jou afgeschoten?
  2. Hoe zou u/je moeten reageren? Waaruit blijkt je geloof?
  3. Schiet u/jij wel eens vurige pijlen op een ander af (buiten of binnen de gemeente)? Is dat drift of geloof? Hoe verander je dat?

Ds. F. van Roest