Eer zij aan God
Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Lucas 2: 14 

Elk jaar met Kerst zingen we dit Bijbellied. Jaarlijks nemen we deze engelenzang op onze lippen: "Ere zij God in de hoogste hemelen". Alleen aan God de eer. Een kernachtig loflied. Naast dit lied zingen we nog vele anderen liederen, maar die hebben veelal de Heere Jezus als onderwerp. De vraag die dit oproept is waarom de evangelist Lucas zo'n grote nadruk legt op de eer van God.
In het kerstevangelie in Lucas 2 lezen we van de geboorte van de Heere Jezus. Lucas doet ons uit de doeken waar de Heere Jezus geboren werd. In Bethlehem kwam Hij ter wereld, Jezus geboren in een stal. Lucas neemt ons mee naar de stal. Hij zoomt in op de kribbe, waar de Heere Jezus gelegd wordt en dan neemt Lucas ons mee naar buiten. Hij brengt ons in de nacht naar de velden buiten het dorp. Hier in de heuvels rondom Bethlehem treffen we de herders aan, ze waken over de schapen.
Inmiddels heeft zich een engel bij de herders gevoegd en Lucas zoomt in op deze engel. Hij verkondigt grote blijdschap. En dan is daar opeens een grote schare engelen. Een ontelbaar aantal engelen en ze zingen: "Eer zij aan God in de hoogste hemelen".
Wat opvalt is dat de focus wordt verlegd van de Heere Jezus naar de Heere God. Ging het in de eerste verzen van Lucas 2 over Jezus en Zijn geboorte, nu gaat alle aandacht uit naar God Zelf. Het hemelse koor zingt God lof en eer. Is dit een toevallige wending in de verhaallijn van Lucas? Nee, ik denk toch dat het een bewuste beweging is in de geboorte geschiedenis richting de Heere God. Gaat het niet ten diepste om de Heere God zelf. Is het niet zo dat de God alle eer moet ontvangen, ook in het leven van de Heere Jezus.
Overzien we het leven van Jezus, dan zien we een steeds terugkerend refrein in Zijn leven. De grondlijn in het leven van Jezus is, dat Hij steeds de eer van God zoekt. Steeds weer opnieuw zoekt Hij om de wil van Zijn vader te doen.
Het gaat ten diepste niet om Jezus Zelf, maar om Zijn hemelse Vader. Jezus is toch naar de aarde gekomen om voor de wereld verzoening te doen, opdat Gods kinderen God weer zouden gaan loven en prijzen. Door de zonde zijn we God kwijtgeraakt en juist door het geloof in de Heere jezus Christus wordt de band met de Vader weer hersteld. Eigenlijk zouden we het "Ere zij God" elke dag wel op onze lippen kunnen nemen. 

We staan op de drempel van een nieuw jaar, 2018. Vragen kunnen opborrelen, wat zal het nieuwe jaar ons brengen. Waar gaat het heen. Wat is het doel van mijn/ons leven?
Ligt hier het doel van ons leven in, dat wij God eren en loven. Naast Hem de lof te zingen betekent het ook dat wij Hem op de eerste plaats van ons leven zetten. Wij houden het liefst het stuur van ons leven in eigen handen. God mag wel "tips" geven. We vinden het wel fijn als God met ons meegaat het nieuwe jaar in en ons aanwijzingen geeft. Maar ondertussen willen we wel zelf blijven sturen.
God eren, betekent het stuur uit handen geven en het Hem toevertrouwen.
Dat geeft rust.

Martin Spierenburg