Meditatie

Wij houden daar niet zo van. Wat moeten wij doen? Dat klinkt een beetje in de sfeer van: om zalig te worden moet je wel je goede wil en inzet tonen. Zalig worden hangt ook een beetje van jezelf af. Nee toch? Wij zijn groot geworden met de gedachte dat goede werken ons niet zalig maken en dus doet ons ‘doen’ er ook niet toe.

Het is waar en Bijbels dat zalig worden voor honderd procent het werk van God is. Wij worden zalig door genade. Dat neemt echter niet weg, dat wij ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarop wijst Petrus hier.

Elke boer weet dat het graan gezaaid moet worden, maar dat hij het niet kan laten groeien. Na het zaaien moet hij de akker en wat er op groeit ook goed verzorgen. Hij moet heel wat doen, maar de zegen op het gezaaide komt van God. Hij heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Elke jongere weet dat een diploma niet ‘uit de lucht komt vallen’ maar je moet er wel terdege iets voor doen. Sommigen werken heel hard, anderen hebben daar minder moeite mee. Zonder je eigen inbreng lukt het niet. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid.

Petrus heeft gepreekt op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Een prachtige preek is het geworden. Hij haalt heel veel teksten aan uit het Oude Testament. Hij vergelijkt Schrift met Schrift. Hij brengt al die woorden in herinnering, woorden die zij wel kenden, maar woorden die zij ook weer waren vergeten. De Heilige Geest brengt deze in herinnering bij de apostelen. Petrus als woordvoerder frist het geheugen van de hoorders op. Hij staat in vuur en vlam en wat hij zegt, doet iets met de hoorders. Sommigen spotten en menen dat de apostelen dronken zijn, maar anderen worden er stil van en vragen: ‘Wat zullen wij doen?’

Petrus geeft ook antwoord. Jullie moeten je bekeren en laten dopen. Jullie moeten loskomen van het ongeloof waar dit volk vol van is. Hij dringt aan op een daad-werkelijk geloof in de Heere Jezus, de gekruisigde en opgestane Heiland. Hij dringt aan op een duidelijk andere levensstijl.

Daad-werkelijk geloof. Soms moet je gewoon dingen doen om te kunnen geloven. Bij geloof hoort ook dat je zaken aanpakt. Ik zal een paar dingen noemen:

-         met regelmaat bidden, persoonlijk, bewust

-         met regelmaat in de Bijbel lezen, persoonlijk, bewust

-         met regelmaat je geloof delen met een goede vriend of vertrouwd persoon

-         bewust breken met bepaalde slechte gewoonten

-         tijd vrijmaken voor geloofszaken

-         kerkdiensten en preken voor zover mogelijk niet meer verzuimen

-         enz…..vul zelf maar iets in

Nogmaals: loskomen van je oude verkeerde gewoonten en praktijk. ‘Doen’ is dus je verantwoordelijkheid nemen. Niet langer meelopen, je mee laten nemen, je laten verleiden, je laten verdoven…..maar ontwaken, wakker worden en ‘doen’ wat Jezus van je vraagt. Eenvoudig (daad-werkelijk) volgen. Volg Mij!

Daar hoort bekering bij en je laten dopen. Je richten op Christus en je zonden laten afwassen. Belijdenis doen van je fouten en bidden om Zijn Geest. Wie om die Geest bidt, zal ook ontdekken dat alles anders wordt. Wat zullen wij doen?

Genoeg antwoorden en er zijn er nog vele meer te geven. Denk er goed over na, wat dit ‘doen ‘voor jou en u concreet betekent. Denk er over na…..en doe het dan ook daad-werkelijk. Niet een ieder die roept (Heere Heere)….maar die de wil van God de Heere doet.

Doen.

Ds. F. van Roest