Meditatie

Waar doe je het voor?

Soms zinkt de moed je in de schoenen. Studeren? Je doet er heel veel voor en je ‘zit’ er uren op en nog haal je een laag cijfer.
Werken? Jarenlang zet je in voor iedereen en voor het bedrijf. Maar door de crisis ben je ineens je werk kwijt. Dat komt aan als een mokerslag. Waar werkte je voor? In de kerk? Er is de jaren door gepreekt, gezaaid, gecatechiseerd, gelezen, gebeden, geloofd en gehoopt. Toch zien we in deze tijd kerken leeglopen en mensen (ouderen en jongeren) zich afkeren van de kerk. Hoe komt dat? En soms denk je: ‘Heeft het allemaal wel zin?’

Het is bijna Pasen. Als de tijd van het lijden overgaat in Pasen klinkt het Evangelie op de eerste Paasdag: Jezus leeft! Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij heeft alles volbracht en de macht van de overste van deze wereld voorgoed gebroken. Ik lees in 1 Corinthe 15:
12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is?
13 En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt.
14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.
15 En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden.
16 Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt.
17 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.
18 Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren.
19 Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.
20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

Paulus, die dit schrijft, heeft Hem ontmoet op weg naar Damascus. Hij is dus een getuige van de opstanding, van de Opgestane. Vele anderen hebben ook van Zijn opstanding verteld en waren ook samen van dat feit getuigen.
Het is dus waar. Een goed merk. Wij schamen ons niet voor dit Evangelie. Het is een kracht van God tot behoud. Indien het niet waar was: de preken worden tevergeefs gehouden, allen die in het geloof gestorven zijn, zouden tevergeefs geloofd en gehoopt hebben en wij zouden nog in onze zonden zijn.
Maar nee…. Jezus leeft, de Eerste uit de doden. Er is dus Iemand teruggekomen uit de dood. Niet de eerste de beste. Zomaar iemand, maar de Zoon van de levende God. Hij was dood, maar leeft en nogmaals: velen hebben Hem met eigen ogen in heerlijkheid gezien.

Geloven is geen hachelijke zaak. De feiten zijn betrouwbaar. Het is gegrond. Kom dan als levende stenen tot deze ene Levende Steen. Toen en nu werd en wordt Hij verworpen. Maar Hij is geworden tot een Hoofd des hoeks. Tot een fundament.
Wij schamen ons niet voor dit Evangelie, meer nog: het geeft ons een uitnemende eeuwige vreugde. De dood, de zonde, de strijd, de pijn, het verdriet … heeft niet het laatste woord, maar Jezus, de Alpha en de Omega, het Begin en het einde.

Pasen. Jezus leeft.

Ds. F. van Roest