Meditatie

‘Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!’

(Mattheus 25:6)

Wie denkt er nooit aan het eind van de tijd? Soms word je ineens met de neus op de feiten gedrukt. Mensen in je directe omgeving sterven, in je familie of in je kennissenkring. Dat komt soms heel hard aan. Bovendien gebeuren er allerlei dingen in de wereld, waarvan wij weten dat het tekenen van de eindtijd zijn.

Jezus verhult dit niet. Openlijk spreekt Hij over de verwoesting van Jeruzalem. Er komt een tijd van verleiding, dwaalleer en oorlog. Dat is nog maar het begin (Mat.24:8). Vervolging zal losbreken en de ergernis aan het Evangelie krijgt vaste vorm. Valse profeten zullen het woord voeren. Een tijd van grote verdrukking is aanstaande (Mat. 24:21).

Dan komt de tijd van de Zoon des mensen. Dan is het tijd. De tijd van het oordeel over levenden en doden. Hij, de Zoon des Mensen, zal de scheiding aanbrengen tussen allen die geloven en die niet geloven. Let op de tekenen (Mat.24:32). Wees wakker, want wij weten het uur niet waarop Hij komt (Mat.24:42). Wie is getrouw? De dienstknecht die zich verantwoordelijk gedraagt (Mat.24:45) is getrouw.

Dan komt de overbekende gelijkenis van de tien meisjes. Lees dit verhaal aandachtig door (Mat.25:1-13). Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan tien meisjes. Zij horen er aanvankelijk allen bij. Ze zijn allen genodigd tot het feest, maar het is nog uitzien naar de bruidegom. Ze nemen allen hun lampen, maken zich klaar en wachten. Als de bruidegom eindelijk komt, zijn ze alle tien in slaap gevallen. Wat een bruiloftsgasten! Het zal je maar gebeuren. Wie verslaapt zich op een trouwdag? Zo is het blijkbaar wel in de gemeente en in de kerk. We kunnen elkaar niets verwijten. Iedereen die eerlijk is, herkent zich. De gemeente is niet zelden in dromenland. Wie helpt haar uit de droom?

Daar is de bruidegom. ‘Gaat uit Hem tegemoet!’ Daar gaan de herauten. Daar zijn de evangelisten en predikanten. Daar gaan alle dienaren van het woord. Ze roepen je wakker. Dat is te hopen. Ze roepen wakker met een boodschap over de Bruidegom! Daar mogen zij je voor wakker maken.

Het is tijd. Hij komt om de aarde te richten (Psalm 96:13). De bruiloft van het Lam is gekomen. Kom en volg met je lamp. Is dat het geloof? Is dat de werking van de Geest? Ongetwijfeld. Even nakijken of je wel voldoende olie hebt: Zal de Zoon des Mensen geloof vinden op de aarde, als Hij wederkomt?

Ds. F. van Roest