O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.
Jesaja 55:1-2

Soms moeten we het over geld hebben. Bijvoorbeeld op een gemeenteberaad over de diaconie en over kerkbeheer. Daar is op zichzelf natuurlijk niets mis mee. Jaarrekeningen moeten nu eenmaal opgesteld worden. De Bijbel heeft ook veel over het onderwerp geld te zeggen.

Er zijn ook momenten dat geld er niet toe doet. Want hoewel we in onze samenleving voor bijna alles geld nodig hebben, ook voor de diaconie en voor kerkbeheer, toch is het mooiste in het leven niet te koop. Dat komt ook naar voren in de eerste verzen van Jesaja 55. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat:

Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?

Deze tekst is een uitnodiging, een uitnodiging tot het heil van God.
Jesaja richt zich (namens God) tot het volk van Juda dat weggevoerd is naar Babel. Het volk zal terugkomen. Dat heeft God beloofd.
In de vorige hoofdstukken gaat het over de Knecht van de Heere. In het bekende hoofdstuk 53 gaat het over Hem die zal lijden en de zonden van Gods volk op Zich zal nemen. Het is door Hem dat het volk terug kan keren. Terug naar het beloofde land, maar vooral: terug naar God.

In de lijdende knecht heeft de christelijke Kerk altijd haar Heere, Jezus Christus gezien. Jesaja sprak al over Hem. Iets van het heil in Hem heeft Jesaja gezien. Met dat heil mag hij troosten. Daartoe mag hij de mensen in zijn tijd uitnodigen.

Het heil wordt hier aangeduid met “water” en met “wijn” en “melk”. Water is kostbaar en onmisbaar in een droog klimaat. Wijn geeft vreugde. Melk is de aanduiding van overvloed, denk aan het land van melk en honing.

Jezus Zelf zegt vele eeuwen later: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.”

Heeft u dorst?

Er is zoveel in deze wereld dat prachtig is maar wat ten diepste onze dorst niet kan lessen. Dat kan alleen God. Alleen Hij kan ons hart vervullen.

Wat is deze uitnodiging dan rijk. Wij worden uitgenodigd om bij God te komen. Wat een wonder is dat! Wat een wonder als je een hart hebt dat naar God dorst! Door Jezus is er een weg naar God, verzoening en vereniging met Hem.

Op de uitnodiging volgt een vraag. God vraagt: “Waarom?” “Waarom geld betalen voor wat geen brood is, waarom werken voor wat niet kan verzadigen?”

Daarin horen we verdriet van God. Wat erg als wij wel van alles zoeken wat van God is, maar God Zelf niet. Een zoeken naar heil en naar verlossing zonder God en buiten Jezus om. Het is verdriet van God over de zinloosheid en doelloosheid van een menselijk bestaan zonder Hem. Hij vraagt: “Waarom doe je dat toch?” Zoek het toch bij Mij! Ik geef mild en overvloedig.

Moe en beschaamd van alle zonden en schuld. Bang om te komen zoals ik ben.

En toch zoekend…

En Hij zegt: “Hierheen! Hier is water!” Je hoeft er geen geld voor mee te brengen. Het wordt je gegeven, zonder dat je er voor hoeft te betalen.

Jezus heeft het verdiend! Hij betaalde met de prijs van Zijn bloed. Door Hem is er vergeving van zonde. Door Hem is er de Zaligheid. Laten we ons met heel ons hebben en houden aan Hem toe vertrouwen.

Meditatie gehouden op het gemeenteberaad van 20 juni 2018

J.A.J. Pater