Meditatie

“Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven.” (Jesaja 55:3a)

Hoe ben je er aan toe wanneer het Woord van God het geweten van een arme hongerige zondaar raakt? Wanneer het Woord je hart verlicht en je bestraft over je handelingen? Dan roep je het uit: “Goede God, ik ben in grote verlegenheid, vertroost mij! Ik ben vol van vertwijfeling, goede God, bevrijd mij! Ik ben onwetend in geestelijke zaken, Heere, leer mij! Ik heb een trots, hardnekkig hart, goede God, verootmoedig mij!” Echt, je bent er nog nooit beter aan toe geweest dan op dat ogenblik! 

Neem dit maar als een vaste regel aan: een oprecht mens is nooit meer op zijn of haar gemak dan wanneer het Woord het meest en op de scherpste manier werkt in zijn of haar hart. 

Een goddeloos mens daarentegen is nooit beter gesteld dan wanneer het Woord het minst werkt en nooit enige invloed op hem of haar heeft. Als hij merkt dat de predikant te dicht bij de zweer van zijn ziel komt, dan geeft hij die dag niet thuis! Hij is die dag bij wijze van spreken de stad uit en afwezig. Hij beseft dat het Woord hem wakker zou schudden en hem schrik aanjagen. Hij kan die slag niet verdragen en daarom blijft hij weg. Hij vermijdt het Woord te horen, wanneer dit op een of andere wijze tot reformatie (bekering) van zijn ziel zou kunnen strekken. Laat ons uitermate voorzichtig en waakzaam zijn, dat wij niet in de strik raken. 

Thomas Hooker, predikant te Hartfort (Amerika) uit: ”De arme twijfelende christen genaderd tot Christus”, 1660