"Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht.

... Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt."

(Psalm 46: 9 en 10)

Dat is vreemd, als je dit zo leest. Denkend aan oorlog (hoe actueel!), zie je voor je ruïnes en verdriet. En God doet dat ophouden door zelf verwoestingen aan te richten? Zo kun je het lezen.

De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt “verbijsterend is wat Hij op aarde verricht”. Dat zit ook in het woord “verwoestingen”. Iets schokkends, dat verbijstering veroorzaakt. God spreekt Zijn oordeel uit over de oorlogen en voert Zijn oordeel uit. Al is strijd in deze gebroken wereld soms onvermijdelijk om erger te voorkomen, oorlog staat haaks op het gebod van God.

Heeft de dichter een strijd achter de rug? De HEERE heeft ons de overwinning gegeven. En nu denk ik: nooit meer oorlog? Een illusie, want “u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen … maar het is nog niet het einde” zegt Jezus (Mattheüs 24: 6). Als het einde komt, als de laatste strijd gestreden is, dan komt de eeuwige vrede, werkelijk nooit meer oorlog. Als de grote dag van God komt.

Hier gaat het niet over die dag. Hier gaat het over het heden. Nu al richt God verwoestingen op de aarde aan. Want Hij breekt de macht van de machtigen. God maakt nu al een einde aan geweld en machtsmiddelen. Kijk maar. Kom, zie Zijn daden. Hij richt verwoestingen aan, want de boog breekt Hij. In stukken slaat Hij de speer. De wagens verbrandt Hij met vuur.

Een uitlegger denkt aan een gewoonte in die tijd. Na de overwinning worden de wapens van de vijand in stukken gebroken en op een hoop gegooid. De brand erin. Die wapens zullen nooit meer tegen iemand gebruikt worden.

Blijft de vraag hoe God dat dan nu al doet. We zien immers nog steeds oorlogen, geweld, wapens. Ze worden nog voortdurend gemaakt en gebruikt. Er wordt mee gedreigd, er wordt mee geschoten. Dat is onze werkelijkheid. En toch richt God Zijn verwoestingen aan op aarde en verbreekt Hij al dit machtsvertoon.

Dus “geef het op”, staat erin vers 11. Stop er maar mee, want er komt een einde aan. God is groot. Laten we de vrede van Hem verwachten, terwijl de hele wereld in beroering is (Calvijn). Want Hij is al lang bezig de oorlogen te laten ophouden. Vanaf Golgotha.

“De HEERE van de legermachten is met ons”. ‘God is met ons’ is Zijn naam. Door geen zwaard te gebruiken, geen overmacht van miljoenen engelen, maar door overgave aan het kruis, door liefde die alles voor de Vader en voor mensen overheeft heeft, heeft de Zoon alle machten in de kern aangetast en verwoest. Dat is hun ondergang. Maar als Zijn liefde de machten in ons overwint, dan is het vrede. Gestorven met Christus aan het geweld, met Hem opgestaan in vrede.

 

Auteur: dr. J. van Beelen uit Veenendaal.