Meditatie

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

(Johannes 14:12)

Wat voor werken zijn dat? Ten eerste hebben die mensen het Evangelie, waardoor zij de mensen bekeren, de duivel zielen afhandig maken, die aan de hel en de dood ontrukken en in de hemel brengen.
Ten tweede hebben zij het gebed, waardoor zij alles verkrijgen wat zij - ook wat het lichamelijke betreft - voor zich en anderen begeren.
Als dus een christen, levend onder een heerser, bidt, en deze de overwinning op zijn vijanden behaalt - wie heeft dan de vijanden verslagen en die overwinning behaald? Niemand anders dan die christen, hoewel niemand hem er erkentelijk voor is en hij er geen naam door maakt of eer mee inlegt. Toch heeft God de overwinning niet om die heerser gegeven (als die niet gelovig is), maar op het gebed van die ene christen. Zoveel kan één enkele vrome voor een heel land en koninkrijk betekenen, dat om hem alle anderen geholpen zullen worden.
Daarom zijn christenen louter helpers en heilanden, inderdaad: de heersers en de goden der wereld, ja, zij zijn de benen die de hele wereld dragen - die hen dan daarmee beloont dat zij vernederd en veracht worden en hun weg door vuil en drek moeten gaan.

Maarten Luther