geloofsopvoeding in de kerk

Opstap is bedoeld voor de allerjongste kerkgangers en hun ouders. Het gaat hier niet alleen om oppas tijdens een gedeelte van de kerkdienst, maar ook wordt er een Bijbelverhaal verteld.
De doelgroep betreft (globaal) de kinderen in de leeftijd van groep 1, 2 en 3 die nog niet kunnen lezen en schrijven.
Opstap heeft als doel dat kinderen in deze leeftijd:
  • Vertrouwd raken met de Bijbelse geschiedenissen;
  • God leren kennen door Bijbelverhalen;
  • De kennis en de boodschap op hun eigen niveau kunnen vertalen naar het dagelijks leven;
  • Kennismaken met de kerk en met name met de liturgie van de eredienst.
Sommige ouders pakken dit zelf op en gaan in de kerk of thuis met hun kinderen aan het werk.
Andere ouders weten hier niet zo goed raad mee. Wij willen hen op deze wijze tegemoet komen.
Nu is er, buiten de schoolvakanties, elke zondagmorgen ‘Opstap’. Tijdens de morgendienst wordt aan deze kinderen dus een verhaal uit de Bijbel verteld. Er is ook de mogelijkheid voor een korte verwerking. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen direct na de collecte naar deze Opstap toe en komen vóór de laatste zang weer terug. De ouders van de desbetreffende kinderen worden ingeschakeld bij de verzorging van Opstap.
Is dit iets voor u en uw kind(eren)? Maak er gebruik van!