1 Korinthe 15: 8-10 en Handelingen 9: ‘Wat staat er op jouw CV?’

In een CV geef je een overzicht van je gevolgde opleidingen, werkervaringen en nevenactiviteiten. Als je solliciteert stuur je het CV mee met de sollicitatiebrief. Tegenwoordig functioneert een sociale netwerksite als LinkedIn ook als CV. Misschien heb je zelf ook wel zo’n pagina. Wat mij opvalt, is dat ze vaak super positief zijn. Voormalige werkgevers of klanten benoemen hun ervaringen met jou. Je eigen kwaliteiten en skills worden uitgebreid genoemd: visionair, punctueel, stressbestendig etc.

In vergelijking daarmee valt de CV van Paulus in 1 Korinthe 15 helemaal buiten de gewone orde. De taal die hij gebruikt staat op het eerste gezicht ver bij ons vandaan. Hij zegt dat hij totaal niet geschikt is voor zijn werk als apostel, omdat hij geen kennis had over Jezus en geen ervaring had met Jezus.

Nee, wij hangen niet graag de vuile was buiten. Paulus doet dat wel. Waarom doet hij dat? Wat is de aanleiding tot deze uitvoerige uitweiding over zichzelf?

Vragen:

  1. Kijk naar het schilderij van Caravaggio (1571-1610) hieronder: ‘De bekering van Paulus’. Wat valt je op?
  2. Paulus noemt zichzelf in vers 8 ‘het misbaksel’ (NBV), ‘de ontijdig geborene’ (HSV). Wat bedoelt hij daarmee?
  3. Paulus geeft in 1 Korinthe 15 niet hoog op van zijn eigen prestaties, maar van de genade van God die zijn leven een radicale wending gaf. Waarom en hoe doet hij dat?