Op zondag 22 mei kreeg de hervormde wijkgemeente Ichthus te Noordwijk weer een nieuwe herder en leraar in de persoon van ds. J. A. J. Pater. De vacature was ontstaan nadat ds. F. van Roest vorig juni wegens emeritaat afscheid had genomen. Proponent Pater is zondagochtend bevestigd als predikant van de Ichthus gemeente, voorheen was hij pastoraal werker in Veenendaal. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. C.H. Hogendoorn uit Katwijk aan Zee. De tekst voor de prediking was Jesaja 6:8, met als thema: 'tot Uw dienst'.

 

Aan de handoplegging namen deel de predikanten: C.J. Barth, K.H. Bogerd, M. Goudriaan, C.H. Hogendoorn, J.B. ten Hove, M. Klaassen, G.H. Kruijmer, B. van Leeuwen, M. Maas, F. van Roest, M. Roelofse, C.A. van der Sluijs en ouderling G. Aangeenbrug en diaken H. Gerritsen.

Aan het begin van de intrededienst werd ds. Pater toegesproken door de consulent ds. C.H. Hogendoorn en namens classis Katwijk door broeder D. Wijnands. Ouderling M. Spierenburg voerde het woord namens de hervormde wijkgemeente.

Na het dankwoord van ds. J. A. J. Pater preekte hij over Jesaja 41:17. “De dorst van de ellendige, de HEERE die water geeft en vruchtbaarheid schept.”

De dienst vond plaats in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen.