GOD GEEFT WAT NODIG IS

MEDITATIE: HABAKUK 2: 4B Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Over de gerechtigheid van God had Maarten Luther al veel gedacht, ermee geworsteld. Maar in de torenkamer van het klooster in Wittenberg gebeurde het. Door studie van de Schrift deed hij de ontdekking van zijn leven: wij leven door Gods schenkende gerechtigheid in Christus.

‘De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.’ Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 1: 17 en Galaten 3: 11. Tegen de trend in van dwaalleraren die gemeenteleden aan het werk zetten, laat Paulus een tegengeluid horen.

Niet het navolgen van de wet, niet het doen van goede werken maakt ons zalig. Christus maakt zondaren zalig met Zijn verdienste. God vraagt niet alleen, maar door het geloof in Christus schenkt Hij alles wat nodig is. Dat is genadig en bevrijdend. Voor God hoef ik me niet op te knappen en mezelf zo goed mogelijk te presenteren. Hij geeft wat nodig is.

OORDEEL

Als Paulus laat zien dat de rechtvaardige leeft door het geloof, laat hij de Schrift spreken. De profeet Habakuk neemt dit woord in de mond. Het is een boodschap die hij van hogerhand krijgt aangereikt. De Heere heeft Habakuk verteld dat Hij het volk gaat straffen door middel van de Babyloniërs.

Habakuk begrijpt dat niet. Waarom laat God Babel zijn gang gaan? Habakuk haakt niet af. Het begin van hoofdstuk 2 laat zien hoe hij de wachttoren beklimt. Niet zozeer om te kijken of de vijand eraan komt, maar of God van Zich laat horen. De wachter wordt niet beschaamd. Dat is een les voor wie wacht op de Heere, ook vandaag. Habakuk krijgt de opdracht om een groot bord te maken met daarop een bericht van God. Het heeft iets weg van een reclamebord langs de kant van de weg. Mooi trouwens dat ook in deze tijd op sommige plaatsen Godswoorden vanaf de weg te lezen zijn. Een tekst, een oneliner, die in het voorbijgaan te denken geeft.

Wie langs het bord van Habakuk komt, leest over het oordeel. God maakt duidelijk dat Hij heel goed weet wie Babel is en hoe Babel optreedt: hoogmoedig, trouweloos, onverzadigbaar, moordend. De afgoden van macht, genot en hebzucht zijn voor Babel geen vreemden. Babel houdt dat leven niet vol. Het oordeel komt. Het alarmsignaal klinkt: Wee!

Dit is een waarschuwing voor wie in deze tijd de stijl van Babel hanteert. Van een leven dat draait om geluk en genot, om macht en pracht, om hebben en nog meer hebben, blijft niets over. Een leven zonder God, hoe fatsoenlijk ook, valt om. Al lijkt er geen vuiltje aan de lucht, het oordeel komt. Dat is een eeuwige ramp. Dit geeft ook een kerkmens te denken.

TROOSTVOLLE BELOFTEN

Maar wie het waagt met Gods beloften, die zal leven. Geloven is gaan staan op wat God zegt. Zelfs als de werkelijkheid een andere taal spreekt, toch zeggen: Uw beloften, Heere, zijn vast en zeker. Door dat geloof leeft de rechtvaardige. Niet omdat hij geen last heeft van nare omstandigheden. Ook zij die de wet van God serieus nemen, worden meegevoerd naar Babel. Leven met God betekent nog steeds niet dat sores je bespaard blijven. Die slopende ziekte, die grote zorgen over je kinderen kunnen je zo terneerdrukken. Toch leeft de rechtvaardige. Waar leeft hij dan van? Van Gods gunst. Hij laat je niet aan je lot over. Met Zijn troostvolle beloften laat Hij merken: Ik ben erbij. Het gaat door de stormen van het leven heen, maar gedragen door Hem. Wie daar iets van merkt, wordt erboven uitgetild, begrijpt iets van zingen in de nacht. Dat is leven, leven met Hem. Dat leven heeft geen houdbaarheidsdatum. Want als het sterven komt, is Hij er nog. Dan is het leven helemaal met Hem vervuld.

BETAALD

In het licht van de Heere Jezus valt dit nu op Zijn plaats. Hij, de Rechtvaardige, maakt velen rechtvaardig. Aan het kruis barst voor Christus het onweer van Gods oordeel over de zonden in alle hevigheid los. Hij gaat de dood in en brengt het leven aan het licht. Door Woord en Geest laat Hij zijn beloften klinken, overtuigt me zodat ik het ermee waag. Hij brengt mij tot leven.

En gaan straks de boeken open, dan blijkt dat Christus mijn rekening heeft betaald. Geen oordeel, maar eeuwig voordeel, een volmaakt leven op een vernieuwde aarde, met Hem.

Als Luther later vertelt over zijn ontdekking zegt hij: ‘Ineens zag ik het: wij leven niet door ons doen maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus. Toen werd die tekst van Paulus mij tot een porta paradisie, tot een deur van het paradijs.’

Ds. W.J. Westland is predikant van de hervormde gemeente te Giessendam-Nederhardinxveld.