“En dat Hij is verschenen…!”
(1 Cor.15: 5)

We hebben het wel over feiten. Geen fabeltjes. Het lijkt weleens zo. Soms wordt het ook zo voorgesteld. In de kerk gaat het echter gewoon om feiten.

Het Kerstevangelie is een boodschap uit de tijd van Keizer Augustus toen Quirinius stadhouder was over Syrië. De kindermoordenaar van Bethlehem was koning Herodes. Ook het lijdensevangelie heeft een aantal namen uit de gewone geschiedenis: Herodes en Pontius Pilatus. We hebben het wel over feiten. Het Evangelie wordt er door omlijst, meer nog: heeft een historische onder- en achtergrond.

Nu wordt vandaag steeds vaker beweerd door kwaadaardige geesten dat al die verhalen over de opstanding ideeën zijn van mensen en dat Jezus’ volgelingen dit zo hebben beleefd, bijvoorbeeld in dromen en visioenen en dat zijn zij daarna gaan vertellen als feiten. Het zijn niet meer dan hun ervaringen, zegt men.

Als er nu maar één of hooguit een paar mensen met elkaar dit verhaal verzonnen hadden en naar buiten brachten, dan zou je nog kunnen denken dat er reden is om niet in de feiten van de opstanding te geloven. (Overigens, maar dit ter zijde, wie zou een verhaal over opstanding bedenken om je geloof te bewijzen, dan moet je eigenlijk met sterkere verhalen komen.)

Maar als Paulus in 1 Corinthe 15 een hele rij verschijningen opsomt, dan is die twijfel niet langer vol te houden. Twee of drie, maar er is zelfs sprake van een verschijning aan vijfhonderd broeders tegelijk. Dat is geen verzinsel meer, geen droom of visioen. Paulus vertelt ook van de verschijning aan hemzelf. Nota bene een vijand van het Evangelie wordt door een verschijning op de weg naar Damascus overtuigd.

Nog in de 21e eeuw zijn er verschijningen. Juist in de moslimwereld gebruikt onze Heere God het middel van dromen en visoenen om mensen die verstikt zitten in de macht van allerlei religieuze systemen te verlossen door het bevrijdende Evangelie van onze Heere Jezus Christus. Wie gelooft in Hem, die heeft het eeuwige leven. De Zoon alleen maakt waarlijk vrij. Al het andere geeft angst en beklemming, hopeloosheid en geweld.

We hebben het wel over feiten. Ook in 2014 kunnen mensen, ouderen en jongeren, uit eigen ondervinding vertellen over hun geloof in de Heere Jezus Christus met zo’n grote stelligheid, dat je niet om hun feiten heen kunt. De duivel probeert alles te doen geloven wat bij de Heiland vandaan drijft. De Heilige Geest, de Geest van Christus, overtuigt ons, mij persoonlijk. Hij is verschenen en door velen gezien en zelfs hebben zij Zijn wonden mogen tasten en voelen. Zij droomden niet. Zij geloofden op grond van feiten.

Wij hebben het in de kerk nog steeds over feiten: geboorte, lijden, kruis, opstanding, Hemelvaart en Pinksteren. Je kunt er niet om heen. Het is echt gebeurd. Gelukkig maar. Daarom is het geloof in deze Heere en Heiland ook tot troost in leven en sterven. Geloof is niet tevergeefs. Christus is opgewekt. Hij is de Eersteling. Velen zullen mogen volgen.

We hebben het nog steeds over feiten.

Ds. F. van Roest