1. Naam, doelstelling  en adres

Het college van kerkrentmeesters heeft als doel het beheer van stoffelijke zaken tot instandhouding van een predikantsplaats in de wijkgemeente Ichthus van de Protestantse gemeente Noordwijk en de vervulling van die predikantsplaats door een predikant van gereformeerde signatuur.
Beheer betekent het inzetten van mensen, financiële middelen, gebouwen en bezittingen ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel werk vindt plaats door de inzet van vrijwilligers.
De kerkrentmeesters dragen zorg voor:
- Geldwerving;
- Onderhoud van de gebouwen en goederen;
- Registratie van (doop)leden en huwelijken;
- Het opstellen van een begroting welke ten grondslag ligt aan de uitgaven;
- Het administreren van uitgaven en inkomsten, het opstellen van een jaarrekening ter verantwoording van eerder genoemde uitgaven en inkomsten.

Het grootste deel van de kerkelijke activiteiten vinden plaats binnen het kerkgebouw, gelegen aan het adres Houtkrocht 2, 2201 PJ te Noordwijk. Hieronder treft u de overige gegevens aan.
Postadres: Northgodreef 1, 2202 XZ NOORDWIJK
E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: wijkichthus.nl
RSIN-nummer: 824108619
KvK nummer: 76429253

  1. Kort verslag van de verrichte werkzaamheden

In de periode 2017 tot en met 2019 heeft het college van kerkrentmeesters als volgt uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven doelstelling:
1.    Onderhoud van het kerkgebouw aan de Houtkrocht.
2.    Jaarlijkse inzameling van geldmiddelen door middel van de actie Kerkbalans.
3.    Het inzamelen van gaven tijdens kerkdiensten en overige bijeenkomsten.

  1. Hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2020 tot en met 2022

Het college van kerkrentmeesters zal uitvoering geven aan haar doelstellingen zoals zij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat betekent het in stand houden van de predikantsplaats  (80%), het beheer van het kerkgebouw en het financiële beheer.

  1. Samenstelling en beloning bestuur

College van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen: A. v.d. Bergh (voorzitter), A.J. Vos (secretaris) en H. Zuiderduin (penningmeester). Genoemde personen ontvangen  geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

  1. Staat van baten en lasten over de periode 2018 en 2019 en begroting 2019

 

 

 

  1. Staat van baten en lasten van de diaconie over het jaar 2019

De staat van baten en lasten van de diaconie over het jaar 2019 kan worden bekeken via de hierna volgende link:

RSIN-nummer van de Diaconie: 824128692 

Samenvatting van de jaarrekening 2019 van de diaconie
Protestantse Gemeente te Noordwijk