1. Naam, doelstelling  en adres

Het college van kerkrentmeesters heeft als doel het beheer van stoffelijke zaken tot instandhouding van een predikantsplaats in de wijkgemeente Ichthus van de Protestantse gemeente Noordwijk en de vervulling van die predikantsplaats door een predikant van gereformeerde signatuur.
Beheer betekent het inzetten van mensen, financiële middelen, gebouwen en bezittingen ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel werk vindt plaats door de inzet van vrijwilligers.
De kerkrentmeesters dragen zorg voor:
- Geldwerving;
- Onderhoud van de gebouwen en goederen;
- Registratie van (doop)leden en huwelijken;
- Het opstellen van een begroting welke ten grondslag ligt aan de uitgaven;
- Het administreren van uitgaven en inkomsten, het opstellen van een jaarrekening ter verantwoording van eerder genoemde uitgaven en inkomsten.

Het grootste deel van de kerkelijke activiteiten vinden plaats binnen het kerkgebouw, gelegen aan het adres Houtkrocht 2, 2201 PJ te Noordwijk. Hieronder treft u de overige gegevens aan.
Postadres: Ambachtsgeest 27, 2201 JV  NOORDWIJK
E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: wijkichthus.nl
RSIN-nummer: 824108619

Baten en Lasten van de diaconie.

2. Kort verslag van de verrichte werkzaamheden

In de periode 2010 tot en met 2015 heeft het college van kerkrentmeesters als volgt uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven doelstelling:
1.    In 2012 is het kerkgebouw aan de Houtkrocht aangeschaft, deels met financiële ondersteuning van stichting Ichthus.
2.    Jaarlijkse inzameling van geldmiddelen door middel van de aktie Kerkbalans.
3.    Het inzamelen van gaven tijdens kerkdiensten en overige bijeenkomsten.

3. Hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2016 tot en met 2018

Het college van kerkrentmeesters zal uitvoering geven aan haar doelstellingen als zij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat betekent het in stand houden van de predikantsplaats  (ca. 80%), het beheer van het kerkgebouw en het financiële beheer.

4. Samenstelling en beloning bestuur

College van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen: E. Plug (voorzitter), A. v.d. Bergh (secretaris), H. Zuiderduin (penningmeester). Genoemde personen ontvangen  geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Staat van baten en lasten over de periode 2012 tot en met 2017 en begroting 2018 en 2019Toelichting op begroting

Medio mei 2016 is de wijkgemeente niet meer vacant. In de begroting 2015 voor een periode van ca. ½ jaar, rekening gehouden met een tijdelijke situatie waarin de pastorale zorg van de gemeente wordt verricht door een zo genoemde structurele hulpdienst. Voor de tweede helft van het jaar 2016 is rekening gehouden met benoeming van een nieuwe predikant voor 80%.
 
Per 2016 is huisvestingskosten naar beneden bijgesteld, dit op basis van de werkelijke kosten 2013 t/m 2015.  Met inzet van vrijwilligers zijn meerdere activiteiten gericht op extra geldwerving.