1. Naam, doelstelling  en adres

Het college van kerkrentmeesters heeft als doel het beheer van stoffelijke zaken tot instandhouding van een predikantsplaats in de wijkgemeente Ichthus van de Protestantse gemeente Noordwijk en de vervulling van die predikantsplaats door een predikant van gereformeerde signatuur.
Beheer betekent het inzetten van mensen, financiële middelen, gebouwen en bezittingen ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel werk vindt plaats door de inzet van vrijwilligers.
De kerkrentmeesters dragen zorg voor:
- Geldwerving;
- Onderhoud van de gebouwen en goederen;
- Registratie van (doop)leden en huwelijken;
- Het opstellen van een begroting welke ten grondslag ligt aan de uitgaven;
- Het administreren van uitgaven en inkomsten, het opstellen van een jaarrekening ter verantwoording van eerder genoemde uitgaven en inkomsten.

Het grootste deel van de kerkelijke activiteiten vinden plaats binnen het kerkgebouw, gelegen aan het adres Houtkrocht 2, 2201 PJ te Noordwijk. Hieronder treft u de overige gegevens aan.
Postadres: Ambachtsgeest 27, 2201 JV  NOORDWIJK
E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: wijkichthus.nl
RSIN-nummer: 824108619

2. Kort verslag van de verrichte werkzaamheden

In de periode 2016 tot en met 2018 heeft het college van kerkrentmeesters als volgt uitvoering gegeven aan de hiervoor beschreven doelstelling:
1.    Onderhoud van het kerkgebouw aan de Houtkrocht.
2.    Jaarlijkse inzameling van geldmiddelen door middel van de actie Kerkbalans.
3.    Het inzamelen van gaven tijdens kerkdiensten en overige bijeenkomsten.

3. Hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2019 tot en met 2021

Het college van kerkrentmeesters zal uitvoering geven aan haar doelstellingen zoals zij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Dat betekent het in stand houden van de predikantsplaats  (80%), het beheer van het kerkgebouw en het financiële beheer.

4. Samenstelling en beloning bestuur

College van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen: E. Plug (voorzitter), A. v.d. Bergh (secretaris), H. Zuiderduin (penningmeester). Genoemde personen ontvangen  geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Staat van baten en lasten over de periode 2017 en 2018 en begroting 2018 en 2019

6. Staat van baten en lasten van de diaconie over het jaar 2018

 

De staat van baten en lasten van de diaconie over het jaar 2017 en de begroting van 2019 kan worden bekeken via de hierna volgende link: Baten en Lasten van de diaconie.

RSIN-nummer van de Diaconie: 824108620